We define, build and grow digital business value

SQLI Digital Experience, tidigare Star Republic, är en digital, europeisk full-service-byrå som definierar, bygger och utvecklar digitala affärer för internationella varumärken.

Vi är tekniska och kreativa tänkare med ett fokus på att leverera meningsfulla och entusiasmerande digitala upplevelser. För att göra det på bästa sätt använder vi oss av teknologi, metodik, kunskaper och kreativitet i framkant för att i slutändan komma närmare användaren och fånga dennes uppmärksamhet.

Vi designar, utvecklar och och lanserar solida och högpresterande mjukvaror och mjukvaruarkitekturer som förbättrar våra kunders agilitet, ökar effektivitet och skapar förutsättningar för affärsutveckling.

Together, we take you to the next level of digital.

Kunder i urval

En internationell närvaro

Med kontor i 13 länder, i Europa och internationellt, erbjuder SQLI många karriärmöjligheter