Design och utveckling

Ett webbplats är en viktig del i kundupplevelsen av ett varumärke. Den reflekterar inte bara varumärkets identitet, det är framförallt en viktig kanal för att möta besökarna på deras premisser. Och leverera en upplevelse som möter besökarens förväntningar och behov.

Kunden vill idag kunna komma åt exakt samma innehåll och tjänster på samtliga av era kanaler, t.ex. webbplatsen, mobilappen, POS displayer i butik eller röstassistenten. Här gäller det att vara på tårna eftersom flera branscher och företag har de senaste åren drabbats hårt av inkonsekventa användarupplevelser när nykomlingar och startups har kommit in på deras marknad och levererat det felfritt.

För att möta konkurrensen har det bästa sättet varit under de senaste åren att använda en DXP (Digital Experience Platform). En DXP täcker mycket mer än ett traditionellt CMS (Content Management System) och ger dig kontroll över både din webbplats såväl som mobilappen för att säkerställa en enhetlig och konsekvent användarupplevelse.

Vi utgår alltid från användaren när vi skapar och utvecklar DXPs. Som i sin tur är baserade på högpresterande, solida och skalbara tekniska plattformar. Låter det avancerat? Ta det lugnt. Vi hjälper dig genom alla delar av ditt projekt och skapar en lösning som är anpassad helt efter dina besökare och behov.

Vi erbjuder

Hjälp och assistans i alla delar under ditt projekt

Vår expertis hjälper dig genom hela ditt projekt genom att kombinera UX och tekniskt kunnande.

  • Konsultation och strategi: vägledning utefter den globala strategin
  • Scope och design: förtydligande av visionen för plattform och design
  • Utveckling och testning: utveckling av funktionaliteter och fortlöpande testning
  • Underhåll: garanterad service fortlöpande och försäkran om förbättringar
  • Prestanda: förtydligande och mätning av resultat och data

Partner med marknadsledarna

Vi har lång erfarenhet och djup expertis inom flera CMS och frontend-lösningar (Drupal, Angular, Ibexa. Acquia. Symfony bl.a.), men även inom mobilutveckling, så som Ionic och React Native, för att säkerställa en lösning som helt och hållet passar dina behov.

Vi arbetar i nära samarbete med våra partners Acquia, Ibexa, platform.sh, New Relic and Opquast. Vi har genomfört fler än 50 projekt tillsammans med Acquia, en erfaren utvecklare av CMS och DXP-lösningar. Fler än 30 specialister finns tillgängliga att hjälpa dig vid din nästa DXP-lansering. Sammanlagt har vi lanserat projekt för ett värde av €5 miljoner enbart under 2020.

Kvalitet och tillgänglighet

För att säkerställa att lösningarna vi skapar lever upp till våra högt ställda krav har över 100 SQLI-medarbetare certifierats i Opquast – skaparen av referenssystemet för kvalité av webbplatser. En av huvudpunkterna i vårt arbete är att skapa lösningar och tjänster anpassade efter alla typer av besökare, och att säkerställa kvaliteten i alla former av användande.

Våra

Partners

Kontakta oss för mer information

Skicka oss ett mejl