Design och utveckling

Ett varumärkes webbplats är en viktig del i kundupplevelsen. Den reflekterar inte bara varumärkets identitet och lyfter dess profil, det är viktig kanal för att generera leads och engagera besökaren. Det handlar om att leverera en upplevelse som är i linje med besökarens förväntningar och behov.

Kunder och konsumenter vill idag kunna komma åt exakt samma innehåll och tjänster via alla varumärkets kanaler, bl.a. webbplatsen, mobilappen, POS displayer i butik och röstassistenter. Vissa branscher har drabbats speciellt hårt när nykomlingar kommer in på marknaden och levererar detta felfritt genom hela kundresan.

Under de senaste åren har de bästa sättet att lösa detta varit genom att använda en DXP (Digital Experience Platform). En DXP täcker mycket mer än ett traditionellt CMS (Content Management System) och ger dig kontroll över både webbplatsen och mobilappen för att säkerställa en enhetlig användarupplevelse.

Vi skapar och utvecklar användarcentrerade DXPs som är baserade på högpresterande, solida och skalbara tekniska plattformar. Vi hjälper sig genom alla delar av ditt projekt och skapar en lösning som är anpassad helt efter dina besökare och behov.

Vi erbjuder

Hjälp och assistans i alla delar under ditt projekt

Vår expertis hjälper dig genom hela ditt projekt genom att kombinera UX och tekniskt kunnande.

  • Konsultation och strategi: vägledning utefter den globala strategin
  • Scope och design: förtydligande av visionen för plattform och design
  • Utveckling och testning: utveckling av funktionaliteter och fortlöpande testning
  • Underhåll: garanterad service fortlöpande och försäkran om förbättringar
  • Prestanda: förtydligande och mätning av resultat och data

Partner med marknadsledarna

Vi har lång erfarenhet och djup expertis inom flera CMS och frontend-lösningar (Drupal, Angular, Ibexa. Acquia. Symfony bl.a.), men även inom mobilutveckling, så som Ionic och React Native, för att säkerställa en lösning som helt och hållet passar dina behov.

Vi arbetar i nära samarbete med våra partners Acquia, Ibexa, platform.sh, New Relic and Opquast. Vi har genomfört fler än 50 projekt tillsammans med Acquia, en erfaren utvecklare av CMS och DXP-lösningar. Fler än 30 specialister finns tillgängliga att hjälpa dig vid din nästa DXP-lansering. Sammanlagt har vi lanserat projekt för ett värde av €5 miljoner enbart under 2020.

Kvalité och tillgänglighet

För att säkerställa att våra lösningarna vi skapar lever upp till best practice har över 100 SQLI-medarbetare certifierats i Opquast, skaparen av referenssystemet för kvalité av webbplatser. En av huvudpunkterna i våra arbeten är att skapa lösningar och tjänster anpassade efter alla typer av besökare och att säkerställa kvalitén i alla former av användande.

Våra

Partners

Kontakta oss för mer information

Skicka oss ett mejl