Inside view of an Elite hotel

E-handel på Optimizely e-commerce

Anrikt möter modernt när Elite Hotel skapar sin nya e-handels plattform på Optimizely/EPiServer

Om Elite Hotels

För snart 30 år sedan byggdes studenthemmet Forum i Stockholm på initiativ av Bicky Chakraborty, i syfte att skapa en samlingsplats för såväl svenska som utländska studenter. Få kunde då ana att detta skulle bli startskottet på en resa mot en framgångsrik hotellkedja som idag fått namnet Elite Hotels, finns representerat på 30 platser runtom i Sverige och stoltserar med uppskattade kvalitetshotell som huserar såväl weekend- som affärsresenärer och familjefester. Under åren har Elite Hotels fått flera utmärkelser för sitt fina arbete, bland annat fick de 2019 motta priset för “Nordens bästa hotellkedja”.

Bakgrund

Hos Elite Hotels står miljön i fokus och varje hotell har en egen historia och en speciell karaktär där den klassiska stilen i de gamla bevarade stadshotellen mixas med det urbana och moderna. Vikten av att skapa rätt intryck och känsla är något som inte bara syns i hotellens fysiska miljö utan också är en viktig ledstjärna i utvecklingen av företagets digitala kanaler.

När vi för många år sedan fick möjligheten att börja samarbeta med Elite Hotels möttes vi i just den ambitionen. Tillsammans började vi att staka ut en väg, via ett första förvaltningsåtagande vidare in i resan mot nuvarande webbplats, som med lika stort fokus på teknik som design förmedlar samma upplevelse till besökaren oavsett om mötet sker i en fysisk eller digital miljö.

Insikter

Elite Hotels webbplats är byggd på Episerver CMS med integrationer mot hotellets separata bokningssystem där själva transaktionerna görs. Presentkortsförsäljningen sköts dock helt via CMS:et som har en unik integration mot en betallösning skräddarsydd för just det ändamålet. Arbetet med att förbättra funktionaliteten sker löpande tillsammans med ett dedikerat team hos SQLI där närheten mellan teamen och avstämningar på veckobasis har visat sig vara en framgångsfaktor i samarbetet, som till stor del vilar på ett väl inarbetat “Scrum light”-arbetssätt.

Vi är väldigt nöjda med vårt och SQLIs samarbete och upplever dem som en lättillgänglig, snabbfotad och lyhörd partner.

Erica Stigerud Head of Online & Digital, Elite Hotels

Lösning

För att försäkra sig om att den digitala upplevelsen är i linje med den fysiska prioriterar Elite Hotels utöver det tekniska arbetet också design och UX högt. I samband med att en re-design av de digitala kanalerna genomfördes fick vi möjlighet att göra en genomlysning av den befintliga siten och bryta ner den i mindre delar, så kallade komponenter. Alla grafiska riktlinjer och framtagna komponenter samlades på ett gemensamt ställe som blev designsystemet för Elite Hotels webbplats.

Designsystemet gör det enklare att hitta och kombinera olika komponenter när ny funktionalitet ska byggas. T ex består ett formulär kanske av flera komponenter som vanligen kan återanvändas på olika sätt för olika syften på olika delar av sajten. Att jobba komponentbaserat är smart just med tanke på möjligheten att återanvända redan byggd funktionalitet, vilket gör att du kan spara både tid och pengar och skapa en konsekvent upplevelse över hela webbplatsen.

I syfte att underlätta för sina redaktörer och hitta mer effektiva arbetssätt valde Elite Hotels att utöka sitt designsystem till att även omfatta de sociala mediekanalerna. Systemet som vi byggde består av befintliga verktyg och är plattformsoberoende, anpassat för att hålla över tid och för att skapa en röd tråd i allt material man producerar i sociala medier. Mallar av olika slag arbetas fram av SQLIs designers, går via designprogrammet Figma till verktyget Zero Heights för att sedan landa i Adobe Spark där kundens arbete görs inför publicering. Ett smidigt sätt att säkerställa rätt layout samtidigt som det finns goda möjligheter att anpassa mallarna för varje hotell.