Etik och efterlevnad

SQLI-koncernens etik bygger på gemensamt antagna grundläggande principer vars syfte är att vägleda samtliga anställda i deras beteende på arbetet: ansvar, integritet, respekt för andra, objektivitet, lojalitet och förtroende.

Dessa principer är i sin tur en förlängning av koncernens värderingar:

  • ”Engagemang”: att delta helhjärtat i alla våra projekt. Engagera sig för våra kunder. Involvera och investera av sig i själv i sitt arbete.
  • ”Kreativitet”: att vara kreativ. Ofta föregångare, alltid uppfinningsrik. Att vara nyfiken, öppen och tillgänglig för andras input och idéer.
  • “Framåtanda”: Att agera, inte reagera. Att ligga steget före och använda sin erfarenhet och kunskap i djärvhetens tjänst. Att våga.
Ladda ner SQLI:s uppförandekod

Genom att formalisera och fastslå dessa redan existerande och respekterade principer inom koncernen befäster vår uppförandekod dem, och ger förutsättningar för ett arbete för att implementera och förstärka dem - som aldrig upphör.

Vår uppförandekod uttrycker både vår respekt för lagen och vårt ansvar gentemot våra kunder, men även våra kollegor och andra berörda parter som interagerar med koncernen.

Inga prestationsmål kan rättfärdiga åsidosättandet av reglerna som nämns i denna kod. Koden anger riktlinjer som definierar förväntade beteenden från anställda och ledning på bolaget, samt de mekanismer som ger möjlighet att identifiera och åtgärda eventuella oönskade beteenden.

Ladda ner SQLI:s etiska kommittés arbetsordning