Design Systems

Ett designsystem är en centraliserad, cloud-baserad programvara som innehåller både visuella och funktionella byggblock av dina digitala produkter. I praktiken ett interaktivt, välstrukturerat och lättanvänt UI-kit bestående av guidelines, komponenter, kod-snippets och andra digitala assets.

Skalbar & konsekvent design

Ett designsystem är av stort värde för alla organisationer. Oavsett om ni arbetar med ett enskilt varumärke eller är en multinationell företagsgrupp med många varumärken i din portfolio så hjälper ett designsystem till att kvalitetssäkra och säkerställa att din kommunikation och digitala närvaro i samtliga kanaler gör ditt varumärke rättvisa.

Användarna av ett designsystem kan vara lika olika som användningsområdena. Framförallt dina digitala, tekniska team kan arbeta mer effektivt i termer av både tid och kvalitet, men även ditt marknadsteam kan ersätta sina analoga, klassiska profilmanualer med ett väl implementerat designsystem.

För exakt hur ett system skall sättas upp för att passa just din organisation är en stor del av själva arbetet. Flera kraftfulla plattformar finns tillgängliga, men som med de flesta digitala verktyg är de aldrig bättre än deras anpassning till just er verklighet. På SQLI arbetar vi med att definiera, designa och underhålla designsystem som stöttar just den verksamhet ni ägnar er åt.

Fördelar

  • Konsekventa varumärkesupplevelser
  • Återanvändbara komponenter
  • Skalbarhet för alla typer av bolag och varumärken

TYPISKA ELEMENT

Vi skapar designsystem baserat på principen om ”Atomic design” – börja med små ”atomer” eller designprinciper som färger, typsnitt och typografi, och definiera layoutbeslut som grids och sidstrukturer. Därefter kombinerar du ett flertal atomer till designkomponenter och variationer på dessa. Efter detta steg kan du skapa sidmallar med en stark informationsarkitektur genom att använda just dessa komponenter. Och slutligen, konvertera dessa mallar till faktiska sidor som dikterar vilka komponenter som kan användas flexibelt, och vilka komponenter som alltid skall användas.

Designprinciper

Här finner du vanliga element som färger, typsnitt, spacing, illustrationer, fotografier, animationer, tone of voice, ljud, samt hur dessa skall kombineras på ett meningsfullt sätt som också visar vad du behöver göra med dem för att uppfylla de varumärkeskrav ni satt upp.

Komponenter

Komponenter är byggnadsblocken till era digitala produkter, och inkluderar t.ex knappar, navigationselement, former och ikoner. Dessa används av era utvecklare och contentproducenter för att sätta samman nytt innehåll och nya sidor.

Sidmallar

Sidmallar är återanvändbara kombinationer av komponenter som löser vanliga användarproblem. Dessa ”best-practice”-lösningar säkerställer att ni alltid är konsekventa över alla olika lösningar.

Mer än bara visuell design

Ett designsystem är mer än ett verktyg av designers för designers. Skillnaden mellan tidigare, halv-digitala lösningar är att det här lika mycket är ett verktyg för dina utvecklare. Plattformarna vi baserar våra designsystem på är modulära och hanterar källkod för UI-element genom att använda sig av CSS- och JS-ramverk. Dina användare kan snabbt skapa nya digitala assets med sidmallar som snabbt kan fyllas med komponenter från UI-biblioteket. Till och med dina guidelines kan automatiseras genom att göra sidmallarna medvetna om vilka komponenter som är godkända att använda för en specifik layout som slutanvändare.

Vi tar dig hela vägen

Oavsett om du arbetar med ett inhouse-team eller med inhyrda resurser kan vi på SQLI hjälpa dig att effektivisera och synkronisera ditt designarbete. Känns det som att det finns ett avstånd mellan dina designers och dina utvecklare? Låt oss hjälpa dig att smörja samarbetet med den saknade länken – ett designsystem. Kontakta oss idag så berättar vi hur vi får det på plats på nolltid!

Contact us now to find out more

Send us an email