Experience platforms

Vi hjälper dig med att skapa, leverera och optimera mångsidiga och målgruppsanpassade upplevelser genom design och utveckling av webbplatser, Digital Workplace-lösningar samt mobila applikationer.

Hur vi ser det

Användarcentrerade upplevelser: en viktig utmaning

De flesta konsumenterna använder sedan länge fler än bara en kanal under sina köpupplevelser.

Fler platser där kunden möter ert varumärke (i första hand via webbplats och mobilapp) kan ha en tydlig negativ inverkan på kundupplevelsen om den inte hanteras centralt: försämrade funktionalitet på webbplatsens mobilversion, dålig synkronisering av kunddata, bristande enhetlighet i den visuella identiteten, men också när innehållet på webbplatsen och den mobila versionen m.m. inte överensstämmer. 

  • Erbjuda en enhetlig upplevelse mellan webbplats och mobilapp
  • Individualisera kundupplevelsen
  • Införa rätt teknisk lösning för att garantera ett innehåll av hög kvalité i alla situationer
  • Anpassa sig till användarnas behov för att vinna deras lojalitet

LEVERERA DE BÄSTA UPPLEVELSERNA

Så jobbar vi

Vårt dagliga arbete består av att koppla kunderna till ditt varumärke, men också att förbättra medarbetarnas engagemang och effektivitet.

Vi utformar och bygger uppsättningar av lösningar som är anpassade till ert företags ekosystem, krav och prestandamål.

Vi ger er förmågan att skapa, leverera och optimera mångsidiga och individualiserade digitala upplevelser, till era kunders, anställdas och partners förmån. När som helst och var som helst.

"Vi valde SQLI som partner för att omstrukturera vår plattform. 
Vi konstaterar tydligt ett före och ett efter. Den nya plattformen svarar på en mobilorienterade användning som var efterlängtad av våra kunder. Den erbjuder också en förbättrad upplevelse för navigering, val och beställning av produkterna. Utöver användarupplevelser som har förbättrats betydligt förfogar vi nu över en stabil, robust och hållbar plattform."

Matthieu Pellet Digitalchef hos Intersport

Tvärdisciplinära team

Vi tar hänsyn till era behov av synlighet och omsättningsökning, men också organisatoriska begränsningar samtidigt som vi sätter användaren i centrum för vår strategi.

Våra projektteam består av specialister på UX/UI, SEO, arkitektur, webb- och mobilutveckling och testning, för en komplett och heltäckande support.

Användaren i centrum för våra utvecklingar

För oss är det viktigt att alltid involvera slutanvändaren redan från starten av projektet – vare sig om det är kund, medarbetare eller partner. Kombinationen av vår know-how inom UX och förändringsarbeten ger oss möjlighet att förstå dennes behov och ge svar på de aktuella utmaningarna.

Projekten är således planerade enligt Design Thinking-metoden i samarbete med våra designteam och våra tekniska experter. Förutom att ställa användaren i centrum för projektet, har denna approach fördelen att prioritera och rationalisera utvecklingarna samtidigt som vi säkerställer att vi lägger tid på rätt saker.

Våra tjänster

Utformning och utveckling av plattformar för digital upplevelse (DXP) genom att kombinera UX och teknisk kunnande.

Utformning och implementering av användarcentrerade mobila lösningar i linje med er globala strategi.

Införande av ett system för uppföljningen av den tekniska prestandan, upplevelsen och affärsmässigheten av er lösning eller e-handel.

Implementering av verktyg utformade av och för era medarbetare genom att förena kunskapen om Googles och Microsofts produkter och en erkänd expertkunskap om förändringsledning.

Support för att definiera en teknisk strategi anpassad till era aktuella och framtida behov som ger er bästa möjliga IT-infrastruktur.

Våra

Partners

Kontakta oss för mer information

Skicka oss ett mejl