När är det värt att överväga Composable Commerce?

Så - du söker en flexibel e-handelsmiljö, som kontinuerligt kan växa i takt med dina framgångar och marknadens utveckling. Ska du bygga din en komplett e-handelsmiljö direkt eller är det mer praktiskt att köpa separata delar vid behov? Svaret på den frågan beror på kraven du ställer på systemet och dess komplexitet.

2023 bör affärs- och IT-arkitektur leva i symbios för e-handlare. Trots att både marknadsförare och säljare har tagit stora kliv mot ett mer digitalt och datadrivet arbetssätt, finns det forfarande många där ute som föredrar att IT-arkitektur som ämne. Och det är ju synd, för att uttrycka sig milt. Inte minst eftersom arkitekturen inte bara bestämmer hur din e-handelsorganisation ser ut idag utan också hur snabbt du kan forma framtiden.

Ständig förändring

Termen "composable commerce" har varit på tapeten ett tag. Och som så ofta är fallet med med buzzwords så kan tolkningarna variera kraftigt, alla tycks mena lite olika. Men som ordet antyder handlar det grovt om att e-handeln byggs upp av separata komponenter snarare än ett, komplett system. Så, för att ha en utgångspunkt för den här artikeln behöver vi en defintion: "att kombinera IT-lösningar från olika leverantörer för att göra din organisation agil och smidig för snabba förändringar".

Ett bra exempel kommer från forsknings- och konsultbolaget Gartner som hänvisar till fallet med Service Australia, som förser över 25 miljoner människor i Australien med hälso- och socialtjänster som ett exempel. För att begränsa spridningen av coronaviruset under pandemin 2020 infördes nedstängningar och begränsningar i samhället och som en följd blev digitala touchpoints viktigare än någonsin. Det i sin tur ledde till att Services Australias servrar snabbt blev överbelastade under den första vågen nedstängningen på grund av det höga antalet användare.

Men - tack vare en composable IT-struktur kunde Services Australia snabbt balansera överbelastningen. För att möta den höga efterfrågan implementerades separata IT-applikationer som länkades samman med varandra. Fysiska besök blev konverterade till telefon eller onlinebesök (video), röstigenkänningsteknik implementerades för 1,2 mijoner användare och användandet av den digitala assistenten ökade med 600%. Tack vare en förutseende IT-arkitektur kunde Services Australia erbjuda ett säkerhetsnät till invånarna som behövde det - i många andra länder hade man inte varit riktigt lika framåtlutande och problemen blev enorma.

Att bygga evolutionärt och skapa överblick

Stora e-handelsorganisationer har tidigare byggt egna IT-lösningar. När företagen vuxit ur mjukvaran, om den till exempel nått "end of life" så har hela systemet bytt ut till  en nyare version. Enligt Rebecca Parsons, CTO på Thoughtworks, borde detta inte vara nödvändigt längre, hon föredrar istället att prata om "evolutionär arkitektur".

Tanken är, att genom konstant uppgradera och förbättra delar av IT-arkitekturen, så kan du fortsätta att växa. Och det är ett systemtänk som är extremt relevant även för e-handel. Ett anpassningsbart, sammansatt nätverk av flera system från olika leverantörer istället för en enskild solid IT-monolit. En vanlig invändning mot att bygga på det här sättet är att det kan upplevas förvirrande med att behöva arbeta i lösningar med, säg, 15 olika applikationer med egna gränssnitt och funktioner. Och visst, har man en mycket liten organisation så kan det nog finnas rimlighet i att åtminstone hålla antalet system till ett absolut minimum. Men för mellanstora och stora organisationer innebär det snarare att de som arbetar med mer specifika, mer specialiserade uppgifter saker får arbeta i ett litet antal (1-2) system som passar deras vardag och behov bättre. Den som är specialiserad inom t.ex logistik, payments, affärssystem eller dylikt behöver inte bli experter på ett komplett e-handelssystem. Det leder, förhoppningsvis, inte bara till en ökad kvalitet på din data utan också till en bättre delning av den över hela organisationen.

För vilka organisationer är det rätt?

Så. Vem passar composable för? Det är inte på något sätt självklart att det är svaret för just er, men du skulle sannolikt göra ett misstag om du inte alls tittade på möjligheten. Och rent ekonomiskt är kärnan i det hela egentligen den klassiska "Build versus buy"-diskussionen. Med ett composable-tänk har du möjligheten att köpa in flertalet komponenter som finns tillgängliga på marknaden, vilket kan vara väldigt kostnadseffektivt jämfört att antingen bygga allt själv eller slippa köpa in ett stort monolit-system där du bara använder en liten del av alla funktioner. Och som nämnts tidigare passar detta ofta in på framför allt medelstora till stora företag, där du ofta redan ser en rik flora behov och programvarulösningar i alla fall.

Men även när det gäller mindre organisationer finns naturligtvis tillfällen då composable är helt rätt väg att gå. Vad man behöver titta på i de fallen är helt enkelt hur väl de olika systemen som föreslås passar för just den arbetsgruppen som skall arbeta med lösningen. Att du behöver arbeta i flera system kan kännas som en tröskel, men om de systemen å andra sidan är mer anpassade för din affärsidé och väl anpassade för ditt sätt att arbeta så kan de fortfarande vara en betydligt bättre lösning än en jätte-monolit som är bra på många saker, men kanske inte bäst på någon. Om du är en mer småskalig användare finns också en stor sannolikhet att en monolit är byggd med mängder av funktionalitet du faktiskt inte behöver.

Connecting the dots

En kritisk del som kvarstår att nämna är faktumet att framgången för en composable e-commerce så klart är beroende på sättet de olika komponenterna är kopplade till varandra. Det kan tyckas självklart, men om leverantörerna inte skulle inkludera denna aspekten i utvecklingen av sin programvara kommer inte sammansättningen i praktiken att fungera på ett bra sätt. Men om bara utvecklarna av olika programvaror tänkt API-first, tagit andra systems behov i beaktning och säkerställt att så många lösningar som möjligt är kompatibla (eller till och med plug-and-play) - så är composable e-commerce framtiden.

Intressant läsning?

Kontakta oss så diskuterar vi hur vi skulle kunna hjälpa er!

KONTAKTA OSS