Sitecore OrderCloud

Sitecore OrderCloud är en av världens med flexibla e-handelsplattformar och en skottsäker investering för en framtid som ständigt förändras. Var säker på att du är redo för vad som än kommer härnäst med SQLI och Sitecore OrderCloud.

Som en av pionjärerna inom DXP och CMS behöver Sitecore knappast någon större introduktion. Sen 2014 har de också kontinuerligt byggt upp sin närvaro inom e-handel med deras produkt Sitecore Commerce.

Nu är de en del av den nya generationens e-handelsplattformar som verkligen är composable och headless - möt Sitecore OrderCloud. OrderCloud är en state-of-the-art e-handelsmotor som i princip kan kopplas samman och interagera med vilken typ av lösning som helst via API:er och webhooks, vilket möjliggör dig att bli helt kodspråks-agnostisk när det gäller din övriga tech-stack. Använda flera storefronts/frontends baserade på t.ex React, Angular eller Vue, och skapa skottsäkra kopplingar till PIMs, ERPs eller marknadsplatser som kommer att klara tidens tand.

Sitecore OrderCloud:

  • Är till fullo en SaaS-hostad plattform
  • Är anpassat för såväl B2B och B2C som B2X
  • Är Extremt flexibelt och anpassningsbart med composable arkitektur
  • Innehåller HeadStart-komponenter som erbjuder en snabb uppstart
  • Är True headless, inte adderad API-funktionalitet på en äldre plattform
  • Kan skalas upp enkelt och gränslöst
  • Stöder enkelt många frontends och appar

SQLI är din Sitecore-partner. Kontakta oss idag för ett demo!