CSR biodiversity

Vår CSR-policy

Corporate Social Responsibility (CSR) är alltid i fokus för oss på SQLI. Det är ett ständigt pågående arbete som återfinns i vårt ansvar för våra anställda såväl som till alla andra som rör sig inom vårt ekosystem som bolagsgrupp.

Vårt sociala ansvar

SQLI’s sociala ansvar fokuserar på ett antal olika områden associerade till HR, rekrytering och hälsa, och lika möjligheter för alla är en av hörnstenarna i våra HR och CSR-policies. 2020 var ett år som dominerades av COVID-19. SQLI skapade omgående en aktionsplan för att skydda våra medarbetares hälsa och för att säkerställa bästa möjliga arbets- och välfärdsförhållanden, trots en situation vars like någon aldrig sett tidigare.

  • 4,33 /5 Happy Trainees score 2020
  • 89 /100 Jämställdhetsindex
  • Top 25 Av de högst rankade företagen hos Ecovadis
  • 72 /100 En stabilt framväxande Gaïa-rating

SQLI har mångfald inskrivet i sitt DNA och gör stora ansträngningar för att utföra allt arbete med efterlevnad av icke-diskrimineringsprinciper, t.ex när det kommer till rekrytering, karriärutveckling och vidareutbildning.

Inom SQLI tar vi emot närmare 200 trainees och praktikanter inom olika utbildningar varje år, för att träna till sina framtida roller. Vi ser det som vårt åtagande att både stötta dem från starten på deras karriärer såväl som att hjälpa dem utveckla sina färdigheter. Bland annat har vi implementerat ett dedikerat verktyg inom e-learning som förbättrar möjligheterna och omfattningen av både interna och externa skolningsmöjligheter för de praktikanter vi har på plats.

In addition to making use of the ESAT (Etablissements de Service et d’Aide par le Travail) and EA (Entreprises Adaptées) for services and the procurement of supplies, SQLI has established a long-term partnership with Talentéo, inclusive digital media, and has been taking part in the SEEPH (European Week for the Employment of People with Disabilities) since 2019.
 

Hälsokrisen som följt COVID-19 saknar motstycke och har vänt många av våra arbetsmetoder upp och ner. Redan från början av krisen implementerade SQLI en dedikerad arbetsorganisation tillsammans med en kommunikationsplan medan vi väntar på att gradvis kunna återgå till en mer normal vardag. 

  • 2 Deltaganden i Cyber World Clean Up Days
  • 80k Bin som vi är faddrar till
  • 300 Träd vi har planterat

Våra miljöåtaganden

SQLI ökar sina gröna åtaganden varje år; resereduktions-policy, gratis återanvändbara flaskor och koppar för anställda, printreducerande åtgärder och val av underleverantörer med produkter och rutiner som är “fair” och gröna. SQLI samarbetar även med olika NGOs när vi genomför interna kännedomskampanjer runt olika CSR-relaterade frågor.

Precis som på huvudkontoret i Paris och många andra grenar så föredrar SQLI HQE-certifierade byggnader när vi etablerar nya – eller flyttar mellan – kontor. Dessa byggnader möjliggör effektiv hantering av resurser som t.ex vatten och elektricitet samt goda förutsättningar för källsortering och återvinning.

Allt som kan göras för miljön räknas. Som den digitala aktör vi är har vi deltagit i Cyber World Cleanup Day, där bolagsgruppens alla anställda lär sig hur man reducerar sin dagliga datakonsumtion, sedan 2020.

Tillsammans med Reforest’Action har SQLI planterat 300 träd i ett Marockanskt skogs-återplanteringsprojekt. Förutom att bidra till att binda CO2  och skapa syre så är detta projekt även en del i ett ekonomiskt och socialt program som syftar till att utveckla delar av Marocko inom områden som självförsörjning, ekonomisk utveckling och matproduktion.

I regionerna Toulouse och Ile de France är SQLI faddrar till 80.000 bin. Att stötta bin är bland de viktigaste åtgärderna man kan göra för miljön då de är ovärderliga för pollinering av växter och grödor. Cirka 75% av världens grödor är beroende av bi-pollinering.