Digital Marknadsföring & Design

Upptäck vår expertis dedikerad åt framtagningen och implementeringen av er digitala marknadsföringsstrategi och åt utformningen av kundresor som matchar era utmaningar.

Vår ambition

Skapa träffande och effektiva upplevelser

Problemen kring digital marknadsföring och design är många: Hur kan er märkesupplevelse förbättras? Hur kan ni lyfta ert trafikflöde? Hur kan ni vinna nya leads? Hur kan ni få användarna att ansluta sig till tjänsten? Hur kan dessa konverteras till trogna kunder?

För att svara på dessa frågor, två huvudlinjer:

  1. Utforma digitala, användarcentrerade anordningar för att generera tillfredsställelse, fånga uppmärksamheten, skapa anslutning och underlätta användarnas tillägnande.
  2. Implementera en lämplig strategi för innehållet och för digital marknadsföring för att lyfta trafiken på er webbplats, hålla kvar besökarna, omvandla prospekt till kunder och höja försäljningen.

Vår approach

Genomarbeta kundresan

För att förbättra användarupplevelsen i varje nyckelsteg av resan:

  • Utföra kvantitativa och kvalitativa analyser: UX Research-metoderna ger möjlighet att kartlägga era användares och kunders beteenden.
  • Erbjuda personanpassade resor: tillkalla en CX-designer (Customer Experience) för att genomarbeta varje steg i kundresan.
  • Utföra designen av er tjänst: våra UX- och UI-designer stöder er i varje steg, från utformning till implementering.

Förstärka er synlighet

Våra experter på webbanalys hjälper er att noggrant mäta prestandan av varje kampanj, varje kommunikation, varje besök med hjälp av metoder för A/B-testning (Conversion Rate Optimisation) och kontinuerlig optimering för att öka er omsättning och optimera avkastningen av era marknadsföringsinvesteringar.

Vi hjälper er att:

  • Implementera en SEO-strategi (naturliga hänvisningar) på sökmotorerna
  • Utveckla er SEA (avgiftsbelagda hänvisningar) över nätverken Google Ads eller Bing Ads
  • Skapa kampanjer för outbound marketing (e-postutskick), inbound marketing (content marketing) eller marknadsföring i kombination med ett CRM-verktyg.

Sikta på 360°-support

Våra tvärdisciplinära team behärskar alla aspekter av era webbprojekt och er digitala marknadsföring. Våra kunder inom försäkringsbank, detaljhandel, lyx, industri och energi drar fördel av ett globalt stöd (strategisk rådgivning, upplevelsedesign, digital marknadsföring) och av vår erfarenhet i fråga om styrning och hantering av projekt som täcker flera områden, i synnerhet i internationella sammanhang.

 

Våra erbjudanden

Förutom att nå ut till breda kretsar, måste vi framför allt skapa genomslag. Vi sammanställer marknadsföringsåtgärder som genererar mätbara resultat som t.ex. kvalificerade leads, försäljning online, B2B-förfrågningar, besök i butikerna. Vårt mål är att komma  kontakt med målpubliken på rätt ställe och vid rätt tidpunkt!

Kundupplevelsen är avgörande för att skilja sig från konkurrenterna i tider då kunderna blir alltmer svårfångade. En tillfredsställande upplevelse förbättrar lojaliteten och inverkar på inkomsterna. Vilka medel behöver sättas in i organisationen för att svara på dessa nya utmaningar?

Våra UX- och UI-designer tar fram tjänster, produkter och kundresor med ständigt fokus på att ge användarna en upplevelse i en klass för sig. För detta analyserar de användarnas omgivning, vanor och användningssammanhang med stöd av kvantitativa och kvalitativa metoder.

Kontakta oss för mer information

Skicka oss ett mejl