Att skapa användarupplevelser

Vi arbetar efter Design Thinking-processen. Målet är att hela tiden arbeta med och undersöka hur vi ska förbättra användarupplevelsen. Vår UX-strategi? Att gifta användaren med affärsmålen. Vi utgår alltid från användarna i första hand och sätter deras behov i centrum.

Vad gör dem frustrerade? Glada? Vad stoppar dem? Och hur hjälper vi dem framåt? Genom fullständig förståelse skapar vi upplevelser som förenklar och förför användaren. Därefter adderar vi affärsmål, design, varumärke och tonalitet för att i slutändan leverera en enhetlig produkt.

5 nycklar

Vi arbetar med en övergripande process för vårt UX och UI designarbete som tillsammans med kundens unika utmaningar, möjligheter och strategi ligger som grund.

Experience map & persona

Vi samlar och förädlar data från målgrupper för att skapa personas (användarprofiler) och ta fram experience maps. Denna kartläggning följer vad användare gör, tänker och känner för att ge bättre förståelse kring upplevelsen i varje steg av interaktionen.

Användartestar

Användartester ger oss svaren på våra teser som utkommer från tidigare kartläggning och research. Det är ett effektivt verktyg som ger oss möjligheten att förbättra och hitta brister i vår produkt, design eller prototyp.

Designsprintar

Designsprintar är en beprövad metodik som utgår från att teamet tillsammans definierar problemet och tar fram en prototyp under en begränsad tid. Syftet är att identifiera och hitta så mycket information på kortast tid som möjligt.

Designsystem

Ett designsystem är lika mycket ett verktyg som en metod. Metoden består i att hantera de olika komponenterna i ett gränssnitt på ett modulärt sätt (till exempel genom atomic design). På så sätt utformas och utvecklas varje element (från det minsta till det viktigaste) utifrån dess användning i hela ditt digitala ekosystem. Detta resulterar i ett dokumenterat verktyg som är tillgängligt för så många människor som möjligt. Det gör det möjligt att tillhandahålla mer konsekventa och högre kvalitetsgränssnitt och användarupplevelser samt återanvändbar teknisk kod.

Prototyp

Att skapa en prototyp ger oss möjligheten att testa hur väl den framtida tjänsten faktiska kommer fungera innan man börjar programmera någon kod. Utifrån prototypen tar vi fram insikter som kan hjälpa oss förbättra slutprodukten eller tjänsten.

3 områden av expertis

Observationer, intervjuer, fokusgrupper, grafiska riktlinjer, wireframes, användarflöden, material design, workshops, feedback, grafisk design... Våra UX/UI designers är experter alla delar av Design Thinking-processen. Tillsammans ansvarar de för tre områden:

UX-research

Användarforskning omfattar alla olika metoder för att studera kunders beteende och behov. Det finns flera metoder som syftar till att samla in data genom intervjuer, fokusgrupper, användartestning (inklusive gerillatestning), analyser etc., för att sedan analysera och sammanfatta det i form av personas, experience map eller kundresa.

UX-design

Våra UX-designer baserar deras arbeta på resultaten från användarundersökningar för att skapa och designa gränssnitt och se till att ergonomin, användbarheten och upplevelsen är optimal. De ansvarar för gränssnittets tillgänglighet, attraktivitet och effektivitet.

UI-design

Våra UI-designers, som ansvarar för den grafiska utformningen av gränssnittet, kommer att definiera hur ditt varumärke ska förmedlas visuellt i enlighet med dina riktlinjer (och användarens förväntningar).

Kontakta oss för mer information

Skicka oss ett mejl