Empty classroom chairs

E-handel / marknadsteam

Bäst i klassen tillsammans med IHM

Om IHM

IHM Business School är den ledande privata handelshögskolan i Sverige. Med sitt pragmatiska tillvägagångssätt, där faktiska kunskaper som efterfrågas av potentiella arbetsgivare alltid har mer vikt än akademisk formalia, skapar IHM morgondagens affärstalanger.

Bakgrund

Utbildningsmarknaden är i ständig och snabb förändring. Det digitala landskapet sätter ramarna för vad en utbildning anses vara 2020. När din fysiska närvaro i ett klassrum inte längre är ett måste, kan en konkurrent plötsligt befinna sig på en annan kontinent och dina potentiella kunder börjar att leta i helt nya kanaler för att hitta inspiration och få idéer om vad nästa steg i karriären kan bli.

För att kunna hänga med i den här typen av  utveckling och möta framtiden på ett bra sätt kontaktade IHM SQLI för att skapa morgondagens Unified Commerce-avdelning med fokus på e-handel för utbildningsmarknaden och en kontinuerlig förbättring av den digitala kundupplevelsen. 

Scope

IHMs vision är att alla kurser och utbildningsprogram i framtiden ska köpas via deras digitala plattformar. De har också tydligt uttalade mål om att data ska spela en större del i deras interna beslutsprocesser. IHM såg flera hinder på den vägen framåt och beslutade därför att hitta en leverantör som kunde tillhandahålla tjänster efter deras behov.

När IHM först kontaktade SQLI hade de just implementerat sin nya e-handelslösning baserad på Episervers plattform, som vi har omfattande kunskap och erfarenhet av. IHM:s uppfattning var att plattformen saknade viss funktionalitet, både vad gäller den faktiska visuella upplevelsen av webbplatsen såväl som i grundläggande, teknisk prestanda. Integrationerna mot de befintliga, underliggande systemen var inte så stabila som önskades och skapade problem för IHM:s säljavdelning. Webbplatsen återspeglade inte heller IHM:s grundvärderingar kopplade till varumärket och gjorde inte det utbud IHM kan erbjuda fullt ut rättvisa. IHM ville helt enkelt hitta ett sätt att bättre matcha konkurrenterna och öka attraktionskraften i nya, digitala och mer fragmenterade målgrupper.

Den snabbt föränderliga utbildningsmarknaden är en stor utmaning för den interna marknadsavdelningen på IHM. En del av uppdraget för SQLI blev att förse avdelningen med expertis inom specifika områden i syfte att nå den potential inom Unified Commerce som är IHM:s mål.  

I SQLI har vi hittat en partner som kan stödja oss inom flera områden. Med digitala affärer som grund, hjälper de oss att skapa både kundvärde och smartare upplevelser. För oss handlar Unified Commerce om att möta alla kundbehov vid varje kontaktpunkt och att överträffa kundens förväntningar när det verkligen gör skillnad.

Peter Malmqvist Marketing Director, IHM Business School

Lösning

För att få bästa möjliga start gjorde vi en grundlig kodöverföring från den tidigare leverantören till IHM, med en kodkontroll som mätte både prestanda och den faktiska kodkvaliteten med hjälp av de ledande kontrollverktygen på marknaden. De brister vi upptäckte användes sedan som underlag när IHM tog fram specifikationer för åtgärder som behövde göras på webbplatsen.

Utöver att kontrollera normal kodkvalitet skannade vi också webbplatsens SEO-prestanda såväl som allmän mätbarhet via trackingkod. Vi noterade en del brister även inom dessa områden, och utvecklade därför ett 13-stegsprogram som syftade till att dels implementera bättre spårning samt ändra det faktiska sätt som IHM arbetade på kopplat till analys och förståelse kopplat till sin producerade data. 

För att öka IHM:s kontroll av egen data och digitala marknadsföringsaktiviteter hjälpte vi också till att skapa en egen funktion som bättre analyserar resultatet av olika kampanjer.

Resultat

Idag har IHM och SQLI skapat en gränsöverskridande marknadsavdelning mellan sig, där flera medlemmar är anställda av SQLI men arbetar som vanliga medlemmar i inhouseteamet vid behov. Ägandeskapet kopplat till de olika affärsområdena ligger fortsatt hos inhouserollen Brand/Program Manager liksom många delar av den dagliga verksamheten och produktionen, men förstärks med specialister från SQLI.

Under de första faserna av vårt samarbete har fokus varit på att förbättra den övergripande tekniska kvaliteten på ihm.se samt att skapa och identifiera nödvändiga datapunkter för att analysera och ytterligare öka affärsvärdet för varje besökare till IHM. se.

För att bättre kunna visualisera de dagliga aktiviteterna på ihm.se och få mer tydlig och bättre data att använda som underlag för ledningsbeslut, satte vi upp en instrumentpanel vi kallar IHM Pulse i verktyget Plecto.

Ett kreativt team bestående av en copywriter, designer och dataanalytiker placerades på IHM HQ och leddes av både en e-handelschef från SQLI och ledningen på IHM. Tillsammans skapar dessa kompetenser innehåll från annonskampanjer i sociala medier och AdWords till landningssidor och produktbeskrivningar för produktsidorna. Genom att behålla ägandet av denna loop får vi möjligheten att vara oberoende och hela tiden jobba för att skapa en ständig förbättring.  Att arbeta verkligt tvärfunktionellt på IHM HQ ger oss också en nivå av insikt i våra kunders verksamhet som annars skulle vara omöjlig att uppnå. 

Vårt samarbete är relativt nytt, men redan nu ser vi att våra gemensamma insatser bär frukt. Vi kan exempelvis se att trafiken till ihm.se i januari 2020 ökat med 30% jämfört med januari föregående år. Genom vårt täta samarbete kring IHM: s annonsering och tillhörande landningssidor kunde vi också se en markant ökning, hela 227%, av antalet ansökningar på öppningsdagen till de viktiga YH-kurserna jämfört med tidigare år. 

Våra insikter kommer att användas i de kommande stegen av projektet där vi kommer att fortsätta att fokusera på att förbättra hela IHM.se. Fram tills nu har förbättringarna på webbplatsen riktats inåt, vilket lett till en förbättrad användarupplevelse för administratörerna på IHM.

Nu är det dags att börja arbeta med de viktigaste intressenterna av alla - de potentiella kunderna. Framöver hoppas vi kunna se en stor förbättring av kundresan på IHM.se, både vad gäller visuell kvalitet, övergripande UX samt copywriting baserat på kundinsikter och deras behov.