Ledning

SQLI:s ledning består av 6 medlemmar samlade kring den verkställande direktören Philippe Donche-Gay: Renaud Detcheverry, Bruno Leyssene, Olivier Stephan, Claire Depanian, Christine Julien och Eric Chanal.

  • 2100 Medarbetare
  • 13 Länder
  • 214 M€ Omsättning 2020

Medlemmarna i SQLI:s ledningskommitté

Philippe DONCHE-GAY, Verkställande direktör

Efter avlagd examen från École Polytechnique i Paris och Stanford University i Kalifornien startade Philippe Donche-Gay sin karriär 1982 hos IBM.

1994 blev han medlem av Capgeminis ledning och deltog i bildandet av Capgemini Telecom & Media, för vilket han blev VD 2001. 2004 utnämndes han till verkställande direktör för Capgemini Frankrike, och 2007 för Capgemini Västeuropa.

2008 tog han över den operativa ledningen för Bureau Veritas. Utnämnd till VD för avdelningen Marine & Offshore 2013, blev han 2017 Vice VD för koncernen, en befattning som han behöll till början av 2019.

I juni 2019 blev han Styrelseordförande för koncernen SQLI.

Renaud DETCHEVERRY, Verkställande direktör för SQLI International

Renaud Detcheverry har en mastersexamen i statistik och datalogi från Université Lumière LYON II och startade sin karriär hos Capgemini, där han stannade i 5 år och innehade olika befattningar inom Technology Services. 2003 övergick han till koncernen Deutsche Telekom och dess franska filial T-Systems, där han blev direktör för verksamheten Projekt- och servicecenter inom avdelningen Systems Integration i Frankrike.

2010 kom han till SQLI-koncernen i syfte att ta hand om dess schweiziska filial och leda enhetens övergång till en verksamhet som var 100 % digital.

I slutet av 2018 blev han direktör för SQLI international och integrerade koncernens styrelse. Han styr idag hela verksamheten av filialerna i Benelux, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Thierry Mileo, CEO SQLI France

Thierry har examina från Ecole Polytechnique, University of California och INSEAD och startade sin karriär inom offentlig förvaltning och ministerier innan han tog en anställning på Bouygues Telecom som Director of Strategy and External Affairs. Efter att ha skapat och drivit FirstMark Communications France blev han senare anställd hos först Ingenico och senare Atos Origin som Vice President med ansvar för affärsområdena Telecom and Media.

Efter sex år på IBM Global Business Services som Executive Partner med ledarskap inom området Kommunikation/Media/Energi valde Thierry år 2016 att bli en del av Accenture Frankrike som Executive Director of the Resources - Utilities industry och var därmed ansvarig för större, globala konton.

Olivier STEPHAN, Ekonomichef för koncernen

Utexaminerad från École de Commerce de Brest, och med en mastersexamen från Institut de Haute Finance, inledde Olivier Stéphan sin karriär hos Matra Communication och gick 1995 över till Bouygues Telecom där han innehade olika befattningar innan han blev koncernens Controllerchef. År 2005 övertog han ledningen för SEB-koncernens controllergrupp, han hade också ansvar för bokföringen och senare för den ekonomiska databehandlingen.

2015 började han på Visiativ-koncernen (producent och integratör av digitala lösningar) som Ekonomi- och supportchef.

Olivier blev SQLI-koncernens Ekonomichef i januari 2020.

Claire DEPANIAN, Personalchef

Med en mastersexamen inom Human Resources och en högre utbildning inom handel, startade Claire Depanian sin karriär hos Dun & Bradstreet innan hon började på Capgemini 2001. Hon gick därefter över till industrisektorn och började arbeta för Rhodia (Solvay-koncernen) år 2006 där hon hade ett flertal olika internationella befattningar inom HR, bl.a. vid Centrum för gemensamma tjänster och koncernens centrala funktioner.

Efter att ha varit Personalchef hos Bureau Veritas, kom hon 2014 till Clarins som Personalchef för koncernens operativa och FoU-avdelningar, som hon sedan lämnade 2019 för att bli Personalchef för Ogilvy Paris.

Claire Depanian tog ledningen för SQLI-koncernens Human Resources-arbete i augusti 2021.

Christine JULIEN, Marknadsförings- och kommunikationschef

Med litterär och konstnärlig utbildning har Christine Julien mer än 20 års erfarenhet inom kommunikationsyrken, främst inom den digitala sektorn. Efter en period inom sektorn för internationella försändelsetjänster, gick Christine 1990 till Quote Trading System (filial till Linedata), en byrå specialiserad på utvecklingen av finansiella programvaror (back-office och börsgolv).

1999, efter ha spenderat tre år inom modebranschen, tog Christine anställning hos SQLI, där hon till en början ansvarade för den interna kommunikationen, för att senare ta över ledningen för koncernens kommunikation i sin helhet.

2016, inom ramen för en då pågående anpassning av verksamheten, befordrades hon till SQLI:s Marknadsförings- och kommunikationschef.

Eric CHANAL, Vice styrelseordförande – Direktör för ONE ISC Frankrike/Marocko

Eric Chanal öppnade SQLI-kontoret i Lyon 1995, vårt första regionala kontor, och tog ledning för verksamheten för kunderna i regionen Rhône-Alpes. Han startade också de schweiziska kontoren i Lausanne och Genève 1999 och deltog i utvecklingen av dessa fram till 2003.

2004 tog han ledning för CMMI-verksamheten i syfte att implementera ett större program inom koncernen för att industrialisera metoderna för förförsäljning, leverans och HR (People CMM).

2007 fick han ansvaret för koncernens rådgivningsfilial Alcyonix. Tre år senare tog han ledningen för koncernens offshore-verksamhet (Rabat, Oujda) och sedan nearshore (Bordeaux).

Sedan 2021 har han också befattningen som koncernens IT-chef.