Ledning

SQLI:s ledning består av 8 medlemmar samlade kring den verkställande direktören Philippe Donche-Gay: Olivier Stephan, Renaud Detcheverry, Thierry Mileo, Eric Chanal, Cédric Boullier, Claire Leblanc Mason, Peter Youell och Jonty Sutton.

  • 2200 Medarbetare
  • 12 Länder
  • 246 M€ Omsättning 2022

Medlemmarna i SQLI:s ledningskommitté

Philippe Donche-Gay, Verkställande direktör

Efter avlagd examen från École Polytechnique i Paris och Stanford University i Kalifornien startade Philippe Donche-Gay sin karriär 1982 hos IBM. 1994 blev han medlem av Capgeminis ledning och deltog i bildandet av Capgemini Telecom & Media, för vilket han blev VD 2001. 2004 utnämndes han till verkställande direktör för Capgemini Frankrike, och 2007 för Capgemini Västeuropa. 2008 tog han över den operativa ledningen för Bureau Veritas. Utnämnd till VD för avdelningen Marine & Offshore 2013, blev han 2017 Vice VD för koncernen, en befattning som han behöll till början av 2019. I juni 2019 blev han Styrelseordförande för koncernen SQLI.

Olivier Stephan, Ekonomichef för koncernen

Utexaminerad från École de Commerce de Brest, och med en mastersexamen från Institut de Haute Finance, inledde Olivier Stéphan sin karriär hos Matra Communication och gick 1995 över till Bouygues Telecom där han innehade olika befattningar innan han blev koncernens Controllerchef. År 2005 övertog han ledningen för SEB-koncernens controllergrupp, han hade också ansvar för bokföringen och senare för den ekonomiska databehandlingen. 2015 började han på Visiativ-koncernen (producent och integratör av digitala lösningar) som Ekonomi- och supportchef. Olivier blev SQLI-koncernens Ekonomichef i januari 2020.

Renaud Detcheverry, Verkställande direktör för SQLI International

Renaud Detcheverry har en mastersexamen i statistik och datalogi från Université Lumière LYON II och startade sin karriär hos Capgemini, där han stannade i 5 år och innehade olika befattningar inom Technology Services. 2003 övergick han till koncernen Deutsche Telekom och dess franska filial T-Systems, där han blev direktör för verksamheten Projekt- och servicecenter inom avdelningen Systems Integration i Frankrike. 2010 kom han till SQLI-koncernen i syfte att ta hand om dess schweiziska filial och leda enhetens övergång till en verksamhet som var 100 % digital. I slutet av 2018 blev han direktör för SQLI international och integrerade koncernens styrelse. Han styr idag hela verksamheten av filialerna i Benelux, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Thierry Mileo, CEO SQLI France

Thierry har examina från Ecole Polytechnique, University of California och INSEAD och startade sin karriär inom offentlig förvaltning och ministerier innan han tog en anställning på Bouygues Telecom som Director of Strategy and External Affairs. Efter att ha skapat och drivit FirstMark Communications France blev han senare anställd hos först Ingenico och senare Atos Origin som Vice President med ansvar för affärsområdena Telecom and Media. Efter sex år på IBM Global Business Services som Executive Partner med ledarskap inom området Kommunikation/Media/Energi valde Thierry år 2016 att bli en del av Accenture Frankrike som Executive Director of the Resources - Utilities industry och var därmed ansvarig för större, globala konton.

Eric Chanal, Vice styrelseordförande – Direktör för SQLI Marocko

Eric Chanal öppnade SQLI-kontoret i Lyon 1995, vårt första regionala kontor, och tog ledning för verksamheten för kunderna i regionen Rhône-Alpes. Han startade också de schweiziska kontoren i Lausanne och Genève 1999 och deltog i utvecklingen av dessa fram till 2003. 2004 tog han ledning för CMMI-verksamheten i syfte att implementera ett större program inom koncernen för att industrialisera metoderna för förförsäljning, leverans och HR (People CMM). 2007 fick han ansvaret för koncernens rådgivningsfilial Alcyonix. Tre år senare tog han ledningen för koncernens offshore-verksamhet (Rabat, Oujda) och sedan nearshore (Bordeaux). Sedan 2021 har han också befattningen som koncernens IT-chef.

Cédric Boullier, chef för Group Delivery Excellence

Cédric Boullier är utbildad vid Prytanée National Militaire de La Flèche (en skola inom fransk militär) och ENSAAMA Olivier de Serres (ett institut för dekorativ konst i Paris) och påbörjade sin karriär inom kommunikation och digital marknadsföring år 2000. Han innehade flera olika befattningar inom området fram till 2011, då han började på Ogilvy Paris (WPP-gruppen) som projektledare och sedan verksamhetschef. Han fortsatte sin karriär på BETC Digital (Havas-gruppen) innan han 2018 började på Capgeminis avdelning Digital Customer eXperience som Engagement Director.

Claire Leblanc Mason, chef för personal och omvandling

Claire har en examen från ESCP Business School och har en fransk kandidatexamen i ekonomi samt en tysk magisterexamen i företagsledning. Hon har stor erfarenhet av strategisk och operativ omvandling av stora internationella organisationer. Claire började sin karriär 1996 som managementkonsult på Capgemini Invent, där hon sedan hade ansvar för HR och transformation för Europa. År 2012 började hon på Bain & Company som Senior Manager, Business Transformation för EMEA, varefter hon tillbringade fyra år som COO EMEA för JLL Valuations. Claire kom till SQLI Group i november 2022 som Chief People & Transformation Officer. Hon är även ansvarig för kommunikation samt ESG.

Peter Youell, koncernens teknikchef

Peter har en BSc i programvaruteknik från Portsmouth University och har en stark teknisk bakgrund med omfattande erfarenhet av att arbeta med lösningar och tjänster för kundupplevelse. Han inledde sin yrkeskarriär 2004 som systemutvecklare inom den brittiska flottan.

Därefter har han haft positioner som Practice lead och Senior Architect på olika företag, bland annat Oracle och Tryzens.  Peter har tillbringat de senaste sju åren på Astound Commerce, först som teknisk direktör för Storbritannien och sedan som Group Executive Vice President of Technology.

Jonty Sutton, koncernchef för försäljning och marknadsföring

Jonty har arbetat med digitala frågor i mer än 25 år och har lett team och byggt upp konsultföretag inom e-handel i Asien och Stillahavsområdet, Europa och Mellanöstern. År 2004 startade Jonty en konsultfirma för digital handel, Redbox Digital, i London. I mars 2020 blev Redbox en del av SQLI-koncernen och Jonty har varit SQLI UKs Managing Director sedan dess.