Produkt och user experience design

De bästa produkterna och tjänsterna har en balans mellan vad konsumenter vill ha, tekniska möjligheter och hållbart affärstänk. Att leverera en felfri användarupplevelse är av största vikt i vårt uppkopplade och globaliserade samhälle.

För att skapa meningsfulla, tilltalande upplevelser och förbättra prestandan, kombinerar vi insikter kring användaren och kraftfulla designverktyg i vår UX-metodik.

Genom att applicera grundliga UX-processer, metoder och verktyg ökar vi användningsgraden av din produkt eller tjänst och hjälper dig spara pengar. Vi gör en övergripande utvärdering av din produkt, tar fram och facilitera workshops, skapar och optimerar designvyer – allt enligt de senaste och främsta metoderna inom UX, från produktutveckling, prototyparbete, testning och optimering.

Så jobbar vi

Våra team med kunskap inom design, användarresearch, tillgänglighet, copywriting och mätning för att skapa en heltäckande produkt eller lösning som sticker ut från mängden.

Vår process i 4 steg:

Definiera mål, syfte och lösningens egenskaper för att möta affärsmålen genom Design Thinking och en produktorienterad process.

Utveckla en djup och delad förståelse för användarens behov och mål på ett engagerande, inkluderande och effektivt sätt för att visa empatis med dem.

Skapa förförande upplevelser genom en agil och iterativ process.

Test av lösning med riktiga slutanvändare för att förstå och säkerställa att den lever upp till förväntningarna och målen, innan vidare utveckling sker.

Vårt erbjudande

Förstår och bekräfta användarna

Identifiera era användare och kunder. Testa affärsteorier med verklig data. Fastställa produkten eller lösningens mervärde.

 • Genomlysning
 • Intervjuer och observationer
 • Fokusgrupper och undersökning
 • Personas och mål
 • Experience mapping
 • Användar- och kundresa
 • Användartest
 • UX-analys

Produkt- och UX-design

Skapa produkter och tjänster som levererar affärsvärde samtidigt som det lever upp till förväntningarna och löser användarens problem.

Kommunikation- och samarbetsverktyg

Ett allt mer digitaliserat och globaliserat sätt att arbete ställer högre krav på verktygen vi använder för att kommunicera och samarbeta. Vi hjälper till att ta fram lösningar som förenklar processer samt ökar engagemanget och effektiviteten.

 • Intranät Information- och
 • processshantering

Experience- och designsystem

Försäkran om att din lösning levererar samma upplevelse för användaren genom hela dess ekosystem. Med ett agilt arbetssätt hjälper det att öka skapandet och kommunikationen i ert designarbete.

 • Designsystem
 • Implementering av designmetoder och arbetssätt
 • Coachning och workshops

Conversational Design

Den bästa UX:en är den som inte behövs förklaras. Genom tydlig och koncis kommunikation vägleder vi användaren sömlöst genom lösningen.

 • Innehållsstrategi
 • Innehållsdesign
 • Guidelines
 • UX-writing
 • Röstcopy

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

SKICKA OSS ETT MEJL