A woman taking notes on a notepad

5 skäl att arbeta hos SQLI

I mer än 30 år har SQLIs multidisciplinära team arbetat med stora, internationella varumärken för att innovera, designa och leverera skräddarsydda digitala upplevelser.

Digitalt är i vårt DNA

Teknik och user experience är våra arbetsredskap för att varje dag addera värde till projekten vi gör tillsammans med våra kunder.

Vårt digitala DNA syns tydligt i vår samlade interna expertis, oavsett om det rör sig om ren teknik eller baseras på djup förståelse för våra kunders affärer. Vår expertis positionerar oss också som en nyckelspelare i den digitala upplevelsevärlden, där vi använder cutting-edge teknik och metoder för att leverera rätt tjänst till våra kunder vid rätt tillfälle.

  • 2100 anställda
  • 13 länder
  • 700 Nyanställda per år
  • 4,33 /5 Happy Trainees rating

En dynamisk karriär

Med mer än 2100 anställda i 13 länder är SQLI en företagsgrupp som har sina anställdas utveckling närmst hjärtat. Med vårt nätverk av lokala kontor, från huvudkontoret i Frankrike och runt om i Europa, kan vi erbjuda våra anställda arbete i team av en storlek som uppmuntrar initiativtagande och personlig utveckling samt goda och individanpassade karriärmöjligheter.

Att jobba hos SQLI betyder också att arbeta i direkt samarbete med alla aktörer i ett projekt: från strategisk analys och konsultverksamhet, till utveckling, design och UX. Den stora bredden på våra olika yrkesroller erbjuder våra anställda möjligheten att utvecklas i en stimulerande och kreativ omgivning, där laganda spelar den främsta rollen.

Förtroenden

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

Individuella utbildningsmöjligheter 

Den digitala affärsvärlden är ständigt i förändring. Teknologierna vi använder förändras snabbt och nya innovationer är en del av vardagen för våra experter. I denna, ständigt föränderliga, digitala värld är det avgörande för bolaget, men framförallt för varje individ, att genomgå regelbunden kompetensutveckling. Både för att möta våra kunders utmaningar men också för att stötta utvecklingen av varje individs karriär och expertis.

Studier, träning och annan kompetensutveckling är ett utmärkt sätt att upprätthålla, utveckla och anskaffa nya färdigheter i linje med varje individs behov. SQLI uppmuntrar också sina anställda att validera deras kunskaper genom certifieringar, oavsett om det gäller tekniska eller metodologiska sådana.

Flex by SQLI

En flexibel organisation att arbeta i

SQLI är övertygade om fördelarna med en flexibel arbetsorganisation för sina anställda. Förutom att höja livskvaliteten på arbetet hjälper det våra anställda med balansen mellan sina privat- och yrkesliv. Vår definition av en flexibel arbetsorganisation är att ha möjligheten att dela upp arbetet mellan kontoret, sitt hem och från andra kontor inom gruppen, både i Sverige och utomlands. För att ge våra anställda möjligheten till en bra arbetssituation, oavsett var de befinner sig, har vi byggt upp ett ekosystem av digitala tjänster som låter oss att arbeta effektivt oavsett plats.

Mobilitet

Intern mobiltet, oavsett om man tänker funktionellt eller geografiskt, är ett utmärkt sätt att utveckla sin karriär. Den internationella dimensionen av SQLI, som är verksamt på 13 marknader, gör att våra anställda har många karriärmöjligheter inom gruppen.

Tack vare kompetensutveckling och individuellt stöd kan våra anställda dra nytta av personliga karriärplaner, som kan leda till möjligheter som även innefattar andra uppdrag och expertisområden samt ute hos olika kunder och på olika SQLI-kontor runt om i Europa.

Mobilitet är en riktig språngbräda för anställdas karriärer liksom en värdefull tillgång när det gäller att stötta anställda i sina individuella projekt. Det är ett extremt viktigt element för SQLI, som är dedikerade till att bygga ett långsiktigt och utvecklande förhållande med sina anställda, från onboarding av nyanställda till implementation av personaliserade karriärplaner.

Internationell närvaro

Med kontor i 13 länder, i Europa och internationellt, kan SQLI-gruppen erbjuda många karriärmöjligheter