Web performance

Hur vi uppfattar ett varumärke idag är helt avhängigt hur dess digitala närvaro har etablerat sig. Företag investerar stora summor i nya webbprojekt, plattformsbyten och systemuppgraderingar.

 

Samtidigt måste användarupplevelse, prestanda och tillgänglighet ha högsta prioritet. Med fler än 150 genomförda e-handelsprojekt sedan start 2003 har vi full koll på området.

Som konsumenter ställer vi höga krav på tillgänglighet och prestanda. Sidor måste ladda blixtsnabbt och innehållet på sidorna ska var strukturerat och lätt att interagera med.

Företag som inte lever upp till konsumenternas förväntningar av en exceptionell användarupplevelse riskerar att teknikinvesteringarna, oavsett hur bra de löser interna problem, inte bidrar till en ökad försäljning.

Långsamma sidor, dåliga responstider och en rörig användarupplevelse påverkar även SEO och hur väl sidor rankar i sökresultaten. Prestanda är sedan Juni 2021 en rankingfaktor som Google bevakar och går under benämningen Core Web Vitals. Låg prestanda kan leda till sämre positioner i sökresultaten, vilket leder till mindre trafik och färre besökare som hittar till era varor och tjänster.

Hur mäter man prestanda på en webbplats?

Prestandan på en webbplats värderas utifrån tekniska förutsättningar, användarupplevelsen och affärsmål.

Tekniska förutsättningar handlar framför allt om att korrigera, förutse problem och förbättra effektiviteten. Områden som granskas är bland annat servrarnas kapacitet, lastbalansering, responstider och den totala mängden data från olika resurser som behöver laddas ner när en sida skickas till webbläsaren.

Användarupplevelsen mäts framför allt genom tester som påvisar när en användare först kan se innehållet och där efter interagera med det. Testerna granskar även hur layouten förändras allt eftersom sidan läses in i webbläsaren. Mätvärden som TFB (Time to First Byte), FID (First Input Delay) och CLS (Cumulative Layout Shifting) är exempel på ett fåtal mätpunkter.

KPI’er som stöttar era affärsmål är kvittot på hur webbplatsens prestanda är. Laddtiden i genomsnitt för olika sidtyper brukar vara ett mått att följa. Laddtiden ställs sedan mot avvisningsfrekvensen för att påvisa korrelation.

Vad är dålig prestanda?

Studier som Google själva redovisar påvisar tydligt att laddtiderna för sidor påverkar avvisningsfrekvensen (Bounce Rate). 70% av mobila sidor i deras studie hade en laddtid över 5 sekunder.

När laddtiden för en sida ökar från:

  • 1s till 3s, ökar Bounce Rate med 32 %
  • 1s till 5s, ökar Bounce Rate med 90 %
  • 1s till 6s, ökar Bounce Rate med 106 %
  • 1s till 10s, ökar Bounce Rate med 123 %
Source

 

Vad är bra prestanda?

Användartester påvisar tydligt att den finns en korrelation mellan svarstider och uppmärksamhet.

Svarstider under 0.1 sekund upplevs som direkta eller omedelbara. Strax över 0.1 sekunder börjar vi uppleva en viss tröghet.

Svarstider omkring 1 sekund begränsar vårt tankeflöde och vi börjar bli otåliga.

Svarstider omkring 10 sekunder utmanar verkligen användarens fokus och uppmärksamhet.

Source

 

Vårt erbjudande

Våra experter analyserar och bevakar kontinuerligt prestandan av er webbplats. Detta sker genom implementation av bevakningssystem som kontinuerligt lyssnar på prestandaförändringar och larmar när exempelvis belastningen blir för hög eller när svarstider överstiger tröskelvärden. Våra experter förser er med kunskap, rekommendationer och support för kontinuerliga förbättringar och optimeringsmöjligheter.

Vi hjälper er ta greppet om er webbplats prestanda inom fyra områden.

Vi söker efter uppenbara fel som påverkar laddtider och inläsning av sidorna huvudsakliga innehåll.

Vi sätter upp bevakningssystems om kontinuerligt lyssnar efter prestanda problem så som responstider, upptid av servrar och belastning.

Vi jämför, analyserar och prioriterar optimering utifrån användarens perspektiv.

Vi jobbar mer er som en partner och bistår med data och insikter som hjälper er ta bra beslut. Vi följer era KPIer och sätter affären i fokus.

Vi erbjuder en heltäckande process med fokus på förbättringsomrden för ökad prestanda av er webbplats. Vi tar fram rapporter som påvisar förbättring och identiferar de bästa förbättringsvägarna. Vi erbjuder även olika alternativ för installationshjälp och utbildning för att sprida kunskap internt i er organisation.

Kontakta oss för mer information

Skicka oss ett mejl