Ethiek en Conformiteit

De ethiek van de SQLI groep wordt uitgedrukt in de basisprincipes die als doel hebben het gedrag op het werk van het gehele personeel te begeleiden: verantwoordelijkheid, integriteit, respect voor anderen, objectiviteit, trouw en vertrouwen.

Deze principes sluiten aan bij de waarden van de SQLI Groep, te weten:

  1. Commitment: zich inspannen voor al onze projecten.Zich inzetten voor onze klanten. Betrokken zijn.
  2. Creative Spirit: creatief zijn, soms een pionier, altijd vindingrijk en nieuwsgierig zijn, maar ook open zijn en met iedereen contact hebben.
  3. Forward Thinking: anticiperen. Je best doen. Een voorsprong hebben. Ervaring ondersteund door lef. Durven.
Download: SQLI-gedragscode (ENG)

Door deze principes, die binnen de SQLI Groep al bekend waren en al nageleefd worden, te formaliseren en opnieuw te bevestigen, plaatst de gedragscode ze in een breder perspectief en krijgen ze nog meer diepgang.

Onze gedragscode is de uiting van ons respect voor de wet en voor personen, maar ook van onze verantwoordelijkheden jegens onze klanten en andere belanghebbenden van SQLI. Deze vormt de basis van onze ethische cultuur.

De prestatiedoeleinden kunnen in geen geval een inbreuk op de in deze gedragscode vermelde regels rechtvaardigen.

De gedragscode presenteert de richtlijnen voor het gedrag dat verwacht wordt van de werknemers / bestuurders en de systemen waarmee eventuele gedragsproblemen kunnen worden geïdentificeerd en opgelost.

Download: Interne regels SQLI Ethische Commissie (ENG)