SQLI-gruppen

SQLI är en europeisk företagsgrupp inom digitala tjänster som hjälper stora, internationella varumärken skapa värde genom digitala verktyg. Vi skapar originella och engagerande upplevelser med hjälp av det bästa inom teknologi, metodik och djupa kunskaper inom digital transformation.