CSR biodiversity

MVO

Maatschappelijke verantwoordelijkheid als onderneming staat centraal bij SQLI. Dit wordt vertaald door beloften aan onze medewerkers, maar ook aan alle spelers van ons ecosysteem.

Onze maatschappelijke inzet

De maatschappelijke inzet van SQLI vormt het uitgangspunt van diverse thema’s die gekoppeld worden aan probleemstellingen op het gebied van HR, personeelswerving en sanitaire zaken. Een van de pijlers van ons RH- en MVO-beleid is het bieden van gelijke kansen, geplaatst in een zo algemeen mogelijk kader.

Het jaar 2020 stond in het teken van de sanitaire crisis van Covid-19. SQLI implementeerde onmiddellijk een specifiek actieplan om de gezondheid van zijn medewerkers te beschermen en iedereen ondanks de ongekende situatie te verzekeren van de beste arbeidsomstandigheden en van welzijn.

Diversiteit in de onderneming is onderdeel van het DNA van SQLI, die er alles aan doet om zijn missie uit te oefenen volgens principes die discriminatie uitsluiten, met name op het gebied van personeelswerving, promotie en beroepsopleidingen.

SQLI biedt ieder jaar zo’n 200 stagiairs en leerlingen met een leer-werktraject of een professionaliseringscontract een plek om zich te kunnen voorbereiden op hun toekomstige beroep. Wij streven ernaar hen vanaf het begin van hun carrière… te begeleiden in de ontwikkeling van hun competenties! We beschikken met name over een speciale e-learning tool als aanvulling op de diverse interne en externe opleidingen die wij aanbieden.

SQLI richt zich tot centra voor arbeidsrevalidatie en sociale werkplaatsen voor diensten en de aankoop van kantoorbenodigdheden, heeft een langdurend samenwerkingsverband opgezet met Talentéo, een digitaal wervingsbureau voor mensen met een handicap en neemt sinds 2019 deel aan de Europese Week voor de Tewerkstelling van Personen met een Handicap. De acties van SQLI m.b.t. handicap ontdekken (ENG)

De ongekende sanitaire crisis heeft onze werkmethodes ingrijpend veranderd en doet dit nog steeds. Meteen aan het begin van de Covid-19 crisis heeft SQLI een werkorganisatie opgezet gericht op de begeleiding van een communicatieplan en deze zal duren totdat de situatie weer normaal zal zijn. De specifieke acties m.b.t. Covid-19 ontdekken (ENG)

  • 2 Cyber World Clean Up Days
  • 80k Bijen sponsoren
  • 300 Bomen planten

Onze inzet voor het milieu

SQLI zet zich jaar na jaar steeds meer in aan de hand van “green” acties: een beleid gericht op minder dienstreizen, herbruikbare bekers en kopjes voor de werknemers, rationalisering van het printen en het kiezen van leveranciers met “eerlijke” producten en handelswijzen. SQLI zet zich ook samen met maatschappelijke organisaties in en voert intern acties voor bewustwording.

Naar het voorbeeld van zijn hoofdkantoor en diverse filialen kiest SQLI bij voorkeur voor panden met een gecertificeerde hoge milieukwaliteit voor nieuw te vestigen filialen en wanneer verhuizing op de planning staat. Deze panden maken een efficiënt beheer van de hulpbronnen mogelijk, met name water en elektriciteit, maar ook de installatie van een afvalsorteer- en materiaalrecyclingsysteem.

Ieder gebaar ten gunste van het milieu telt. Als speler op de digitale markt neemt SQLI sinds 2020 deel aan de Cyber World Cleanup Day (ENG), een evenement waar alle medewerkers van de Groep aan meedoen, om te leren hoe we in ons dagelijks leven minder data kunnen verbruiken.

SQLI heeft met Reforest’Action 300 bomen geplant op een voor boslandbouw bestemde locatie in Marokko. Dit project helpt niet alleen CO2 op te slaan en zuurstof te genereren, maar heeft ook een economische en sociale roeping, namelijk de plaatselijke bevolking zelfvoorziening, economische ontwikkeling en voedselveiligheid te bieden.

In de regio rond Toulouse en in Ile de France sponsort SQLI 80.000 bijen die honing verzamelen in twee door Un toit pour les abeilles gesteunde bijenkorven. Bijen zijn een kostbare bondgenoot van de biodiversiteit, zij dragen bij aan de bestuiving en daarmee aan de reproductie van meer dan 80% van de plantensoorten en de productie van meer dan ¾ van de gewassen (fruit, groenten…) wereldwijd.