Vår rekryteringsfilosofi

Det som för oss tillsammans på SQLI är våra starka och delade värderingar baserade på kreativitet, engagemang och framåtanda.

Vår prioritet när vi rekryterar ny talang är att söka personliga kvaliteter, värderingar och affärstänkande.

Vi är övertygade att olikheter är rikedom och en del av essensen i kreativiteten hos vår företagsgrupp. Vi har därför förbundit oss till en icke-diskriminerande approach när vi rekryterar, där målet är att alla ska ha samma möjligheter, oavsett position på bolaget.

Genom vår rekryteringsprocess och inom det karriärhanterings-ramverk vi skapat för SQLI som företagsgrupp respekterar vi jämlikhet mellan kön. Därför är vår F/M Equality Index år 2020 på 87 poäng av 100 möjliga, en ökning med sex punkter sen året innan.

SQLI är också ett bolag som välkomnar människor med funktionshinder, och vi gör vårt allra bästa för att anpassa oss till dessas specifika behov när de integreras i vår personal.

Slutligen har vi ett integrationsprogram som löper över flera veckor som väntar dig när du börjar jobba hos oss. Även innan du ens börjat har integrationen av dig på börjats. Som en del av rekryteringsprocessen kommer du att vara i regelbunden kontakt med våra HR-team hela vägen fram till dagen då du börjar.

Att bli en del av SQLI

Att integrera våra nyanställda - ett primärt fokus för oss på SQLI.

Dina första dagar kommer att innebära en möjlighet att möta våra olika team, att ha ingående diskussioner med din Human Resources Business Partner (HRBP) och din närmsta chef, och att delta i vårt integrations-seminarie. Allting är planerat för att du skall känna dig välkommen och kunna känna att du har en unik upplevelse när du blir en del av SQLI.

Och om du skulle vilja fortsätta ha fina arbetsupplevelser med tidigare kollegor har vi ett program som ger dig en bonus om du skulle tipsa om en person som vi väljer att anställa. 

Slutligen så strävar vi efter att, så snabbt som möjligt, svara på alla ansökningar och kontakter som tagits på sociala medier, och vi förbinder oss att ge ordentlig feedback till alla kandidater som har haft en intervju hos oss. I tillägg, om du har genomfört ett tekniskt eller språkligt test, kommer vi att systematiskt kommunicera alla resultat tillbaks till dig.