Integration av nyanställda

Integration/onboarding är ett fundamentalt viktigt steg när vi nyanställer. För oss är det ett åtagande att erbjuda nyanställda en komplett integrationskurs för att hjälpa dem att till fullo ta till sig SQLIs kultur och yrkesroller, men framförallt är det viktigt att redan från början introducera de befintliga SQLIaner som från och med ny kommer att vara en del av deras dagliga liv.

Din ankomst till SQLI

Din första dag är en upptäcktsfärd. En medlem av vårt HR-team välkomnar dig och tar dig på en guidad tur av lokalerna, presenterar nyckelkollegor och låter dig provsmaka byrå-kaffet.

Integration i teamet

Din nya chef är nästa person på tur. Efter att ha mött denne hjälper hen dig att organisera din introduktion till, och integration i, ditt team. Du får också chansen att träffa de människor du faktiskt kommer att arbeta med i princip omgående.

Din Teamchef - din karriärcoach

På SQLI är din Teamchef en av nyckelpersonerna i din karriär. Alla anställda har en, oavsett om de jobbat här en dag eller i tio år. Teamchefen är din dedikerade kontakt som hjälper dig i stort och smått och följer din karriär genom utvecklingen - från din integration på SQLI till din professionella utveckling, inklusive utvecklingssamtal och kompetensutveckling.

Karriäruppföljning på SQLI

Din karriär på SQLI har bara börjat! Personliga möten med din Teamchef och HR-ansvarig kommer att återkomma flera gånger under året. Det kan vara både informella möten eller en del av våra rutiner, men oavsett är de absolut nödvändiga för att du ska känna att du verkligen har det stöd du behöver bredvid dig i varje steg av din karriär.