En flexibel karriär

Mobilitet är en av komponenterna i individualiserade karriärvägar tillgängliga för anställda på SQLI. Oavsett om det är geografisk eller funktionell mobilitet som avses så innebär det en möjlighet för anställda att utveckla sina karriärer inom företagsgruppen förutom de mer traditionella karriärvägarna.

Geografisk mobilitet

SQLIs internationella nätverk innebär en unik möjlighet för våra anställda att bredda sina professionella kunskaper och erfarenheter. I de många länder där vi finns representerade (Sverige, Frankrike, Tyskland, Spanien, Nederländerna, Storbritannien, Förenade Arabemiraten, Marocko mfl) finns stora möjligheter för våra anställda att hitta nya utmaningar, skapa nya nätverk men också att utvecklas som människor genom att uppleva andra kulturer och lära sig nya språk.

Personaliserad karriärsupport

Att flytta geografiskt för arbetets skill är ett stort steg i en karriär, i korsningen mellan en individs professionella ambitioner och personliga projekt. För att kunna stötta och hjälpa anställda som är geografiskt rörliga (oavsett om det är inom ett land eller internationellt) har vi skapat särskilda processer och incitament. För anställda som vill fysiskt flytta för att ta arbete på ett annat SQLI-kontor finns möjligheter att få hjälp att bekosta sina flyttkostnader, bonusar samt möjlighet att få betalda resor för att besöka platsen i förväg.

Funktionell mobilitet

SQLI's multidisciplinära team täcker alla digitala yrken (konsulter, projektledare, utvecklare, UX, UI, digital marknadsföring, supportfunktioner) och det är därför också helt naturligt att det inom bolaget behöver finnas möjligheter att utveckla sin karriär även mellan traditionella professioner. Att man (till exempel) som backendutvecklare upptäcker att man har möjligheter att bli en fantastisk projektledare som organisationen skulle ha stor nytta av och därför vill ta klivet över till en ny roll.

Varje individs karriärväg ser olika ut, och om detta görs rätt kan det vara till stor fördel både för SQLI och den anställde. Att låta våra anställda utvecklas på ett sätt som gör dem motiverade stärker oss som företag, skapar medarbetare som vill vara med oss länge och håller vårt erbjudande vässat och aktuellt. För våra anställda ger det möjligheter att utvecklas till nivåer och platser man annars kanske inte skulle nått. Det brukar att heta att "det är upp till en själv att se hur långt man kan gå". I vårt fall är det bara halva sanningen - visar du att du vill nå platser kommer vi inte bara att titta på, utan istället för vad vi kan för att du ska nå dina mål.

Redo gör en ny utmaning? Se våra lediga jobb eller skicka en spontansökan!
abstract