Vidareutbildning på SQLI

Vidareutbildning är en av pelarna i våra anställdas karriärvägar. Att arbeta inom en stimulerande och tillfredsställande arbetsmiljö erbjuder varje anställd att förutse, utveckla och planera sin karriär utan begränsningar.

På SQLI är teknisk, affärsmässig eller processrelaterad vidareutbildning en viktig del av en personaliserad karriärväg. Det låter varje enskild individ utvecklas och vara en del av ett gemensamt driv mot framgång och prestanda.

Ett brett utbud av utbildningsprogram för anställda

Partnerskap med ledande utbildningsorganisationer

SQLI har skapat ett flertal partnerskap med utomstående utbildningsorganisationer för att kunna erbjuda sina anställda ett brett och diversifierat utbud  av kurser och utbildningar som linjerar med SQLIs förväntningar och affärsmål. I Frankrike specifikt arbetar vi med SQLI Institut, SQLI-gruppens egen utbildningsorganisation, som har en katalog på mer än 400 kurser inom både hårda och mjuka områden. Dessa utbildningar, vilka ibland också leder till certifieringar, kan vara t.ex:

  • Affärsutbildningar: projektledning, Scrum master, ledarskap etc
  • Tekniska utbildningar: ny teknik, DTP, video etc
  • Beteendeutbildningar: offentligt talande, personlig utveckling etc
  • Språkutbildningar: utbildning i andra språk

Certifiering av anställda

SQLI sätter också stort värde av certifiering av sina anställda. Certifiering är en garanti av expertis internt på bolaget, men också hos våra kunder och på marknaden i stort.

E-utbildningar, både skräddarsydda och on-demand

I samarbete med Coorpacademy har SQLI skapat sin ONE Genius e-learning-plattform. Denna plattform inkluderar utbildningar skapade av Coorpacademy och utbildningsmoduler dedikerade till SQLI, på specifika teman (HR, projektledning osv).

ONE Genius bygger på flexibla, korta och roliga format som anställda kan genomföra var som helst, när som helst. Det är ett nytt sätt att närma sig utbildning, i kombination med mer traditionell skolning.

Internutbildningar: våra experter för sin kunskap vidare

Våra experters talang behöver naturligtvis delas med andra anställda! Vissa av våra experter kombinerar både expertis och pedagogik, och tack vare dem har SQLI satt upp en intern träningskatalog.

Detta gör det enklare att nå ett brett utbud av kurser i linje med SQLIs arbetsmetoder och affärslinjer, samtidigt som de hjälper till att vässa kunskaperna både hos experterna som håller i dem och de anställda som tar del av dem.

Många av dessa kurser är kan enkelt nås på fristans, vilket låter anställda från olika kontor mötas, samarbeta och dela med sig av kunskap på gemensamma affärsteman. De är också en möjlighet för enskilda att skapa större nätverk inom bolagsgruppen.