Våra värderingar

Kreativitet, Engagemang och Framåtanda: 3 värderingar som definierar oss.

Våra värderingar

Kreativitet

SQLIs kreativa anda är en del av vilka vi är som bolag. Men den är inte bara resultatet av teknisk uppfinningsrikedom eller digital disruption, utan är summan av varje unik prestation som någon av oss uppnått, oavsett vilket specialistområde man har eller avdelning man tillhör. 

Enligt oss på SQLI är kreativitet nära besläktat med en öppenhet mot andra, originalitet och laganda. För kreativitet är inte primärt resultatet av en persons ensamma slit, utan resultatet av en stimulerande miljö där våra olika erfarenheter och kunskaper möts. Kreativitet frodas i gråzonen mellan olika personers expertisområden, och stärks när olika idéer och sinnen korsas.  

Hos oss på SQLI är kreativitet en källa till tillfredsställelse och arbetsglädje. När du korsar den med en kollektiv dimension blir resultatet också en delad känsla av att tillsammans ha åstadkommit stordåd. 

Engagemang 

På SQLI fäster vi stor vikt vid engagemanget våra medarbetare visar i sina dagliga uppgifter, meningen vi fyller vårt arbete med och ansvaret var och en av oss tar på sig. 

Det som karaktäriserar en SQLI-medarbetare är den fulla och totala inlevelse med vilken man tar sig an sitt arbete. Ett engagemang som detta inför sina kollegor skapar starka band på arbetsplatsen, baserade på respekt. 

SQLI kännetecknas också alltid av ett stort engagemang i våra kunder, som alltid står i centrum. Ett engagemang vi bevisar varje dag genom servicekänsla och en konstant önskan att kreera, skapa och underhålla bättre lösningar.  

Framåtanda 

Att ha framåtanda är att ha förmågan - och viljan - att förutse. Att kunna tänka framåt, och föreställa sig framtida möjligheter. På SQLI är vårt framåtsträvande rotat i våra anställdas know-how och erfarenheter. Att kunna använda den fulla potentialen av våra gemensamma kunskaper för att planera inför våra kunders framtida behov, avkoda trender, teknologier och ständigt söka nya sätt att använda dem på. 

Framåtandan i hela bolaget får också näring av den djärvhet som kännetecknar SQLIs affärsmässiga kultur, där initiativtagande och att våga testa nya saker värdesätts högt. På det sättet länkas den också med vår kreativa anda – som vi sen tidigare konstaterat gäller mer än bara teknik. 

Att ha en sann framåtskridande kultur möjliggör också att vi vågar sätta legitima och modiga mål, både för oss själva liksom för våra kunder. Det svetsar ihop våra team, och ger dem möjlighet att arbeta runt en gemensam vision med chanser för alla deltagare att få glänsa. 

VILL DU VETA MER? HÖR AV DIG!

KONTAKTA OSS NU