Carlsberg Banner Beer

Carlsberg

B2B Engagement Platform med hjälp av SAP CX

Implementation av en B2B Engagement-platform med SAP CX för att öka engagemang och arbeta Experience Commerce-orienterat för Carlsberg.

Carlsberg mockup on four end devices

CARLSBERG

Carlsberg är ett av världens största och mest ikoniska ölbryggerier. Deras produkter säljs i över 140 länder och deras enorma varumärkesportfolio innehåller varumärken som Carlsberg, Kronenbourg, Staropramen, Pripps Blå och Tuborg. 

Carlsbergs vision är att bli den digitala marknadsledaren inom sin industri, och att istället för att ha en relation som "ölleverantör" till sina kunder vill man skapa mer kollaborativa partnerskapsrelationer. På det här sättet ser man att man kan arbeta närmare sina partners, utöka och driva affärer tillsammans och skapa gemensamma framgångar.

Visionen drivs av en önskan om att bättre ta hand om kundens kunder - att stärka detta partnerskap innebär också en källa till innovation. SQLI är stolta över att ha varit en nyckelpartner i att stötta Carlsbergs digitala transformation under många år, där vi ofta hjälpt hela vägen från projekt till produkt, till digitalt ekosystem.

“SQLI challenged our core beliefs of a digital platform and helped us define a customer engagement strategy that enables us to differentiate and to be successful in the digital age.”

Mark Dajani CIO, Carlsberg Group

UTMANINGEN

Carlsberg valde SQLI som partner för att guida genom sin digitala transformationsprocess med ett avstamp i frågan "hur förflyttar du en traditionell B2B-kundrelation mot en affärspartners-relation genom en Digital Engagement-strategi?".

SQLI tog hand om implementation och teknisk migration, och utvecklade deras tekniska plattform från en klassisk B2B-orderportal till en engagerande upplevelse. Det gav en signifikant ökad flexibilitet att anpassa sig till lokala marknadskrav och att kunna rulla ut lösningen över många enskilda varumärken och länder, och därmed också skapa en synergi mellan affärer och kundbehov.

Vad vi gjorde

 • E-commerce Design
 • Front- & Backend utveckling
 • Quality assurance, testning
 • Monitoring
 • Lansering i utvalda länder i Europa och Asien
 • Supportering i att framgångsrikt starta upp operations på olika marknader

Kännetecken för lösningen:

 • Flexibilitet, skalbarhet och framtidssäkring i en Enterprise-miljö
 • Möjlighet till enhetliga, starka, lokala varumärken i lösningen
 • En lösning som förtjänar att kallas Experience commerce

LÖSNINGEN

Möjliggöra flexibilitet, skalbarhet och framtidssäkra i en Enterprise-miljö

Carlsberg önskade att SQLI skulle guida dem i deras digitala transformationsprocess. Allt från Value Proposition till utveckling av deras B2B Engagement- och Commerce-plattform, digital strategi till design och utveckling sköttes inom ett, sammanhängande projekt. SQLI tog över en SAP Hybris-installation och tog, utöver den rent tekniska migreringen, även tag i stragierna runt UX och Engagement. Många olika marknader och Carlsbergs olika varumärken syddes ihop när vi började arbeta utifrån ett agilt arbetssätt.

Grunden till den digitala produkten sattes från början upp som en SAP CX commerce-platform kombinerat med Sitecore engagement. Just den här kombinationen innebär en mer framtidssäkrad Micro Services/Composable-orienterad arkitektur i vilken ett blandat team kontinuerligt arbetar med att utöka reach och djupet på plattformen. Det nuvarande, korsfunktionella teamet består av digitala experter från både SQLI och Carlsberg som arbetar tillsammans för att skapa engagerande kundupplevelser över alla marknader där Carlberg opererar.

Möjliggöra enade, starka och lokala varumärken

SQLI satte upp en process som möjliggjorde för Carlsberg att introducera sitt ekosystem på marknader i olika länder inom EU (och Asien), med lokalt kända varumärken som Pripps Blå sida vid sida med Carlsberg. I nära samarbete med teamen på varje marknad introducerade SQLI processer för att definiera och koordinera roadmap för den digitala e-handelsplattformen, där affärsmål och KPIer fick styra nya funktioner baserat på tydliga, mätbara mål.

Vi försäkrade oss om att data delades mellan marknader, med en hälsosam tävling mellan marknader som resultat. Det gjorde det också möjligt att få marknaderna att snabbare ta till sig och implementera nya produkter lokalt och därmed också accelerera produktlanseringar överlag.

Resultatet är ett digitalt ekosystem som går bortom transaktioner och stärker kundrelationer. Därmed stöttar det Carlsbergs aspirationer att guida och styra deras kunder för att snabbare kunna anpassa sig och reagera på den ständigt förändrande marknadsplats de opererar på.

Möjliggöra Experience Commerce

Kunder söker mer och mer efter inspirerande shoppingmöjligheter som går bortom att hitta produktdata, pris och tillgänglighet. Carlsbergs digitala handelsplattform (Carl's Shop) hjälper kunderna att skapa framgångar med hjälp av starkt innehåll som produkthistorier, redaktionellt content och träningsprogram som hjälper användaren att mer framgångsrikt kunna driva sina affärer. Genom det här innehållet kan Carlsberg bygga en emotionell koppling med sina kunder som tar dem förbi transaktioner och mer bygger på relation och lojalitet. 

Det här är en approach som tydligt bevisat sig i nyckeltalet nettoomsättning per kund (Carlsbergs årsredovisning 2019).

"In 2018 we launched Carl's Shop - an integrated online ordering platform for on-trade customers - in Western Europe. Carl's Shop will provide superior customer service and reduce costs by digitising processes, globalising platforms and scaling online solutions. It works on all devices, enabling customers to place orders at any time of the day and avoid waiting in line for telesales. The platform gives access to training, educational material and targeted promotions, aiming to provide advice on bestselling products based on similar outlets.

The initial results have been promising, showing visible growth in net revenue per customer."

KÄLLA Carlsberg's årsrapport 2019

FÖRDELARNA

 • Ökat engagemang från kunder
 • Mallad lösning för att kunna stödja alla marknader
 • Flexibilitet i termer av att driva försäljning och skapa upplevelser
 • Integrationer till andra marknadsdrivna lösningar, som t.ex epost-marknadsföring
 • En ökad försäljning genom bättre kundresor, erbjudandestruktur, återbäringar mm

NYFIKEN PÅ ATT VETA MER?

Kontakta oss så diskuterar vi hur vi kan ökar dina digitala framgångar

Kontakta oss