A view of the Medicarrier order portal on a MacBook

Effektivare leveranser till vården med HiQ och SQLI:s unika e-handelslösning för MediCarrier

Hälso- och sjukvården är beroende av en effektiv process för beställning av sjukvårdsprodukter. För att uppgradera Region Stockholms och MediCarriers tidskrävande produktkatalog har HiQ och SQLI Nordics utvecklat och lanserat en modern e-handelslösning – den första i världen baserad på Optimizely PIM i kombination med Optimizely Customized Commerce.

MediCarrier, som har i uppdrag att distribuera miljöanpassade sjukvårds- och förbrukningsartiklar till Region Stockholms hälso- och sjukvård, har upplevt ett behov av att öka takten i digitaliseringen och bli mer agila i sitt sätt att arbeta. Inte minst blev pandemin en viktig drivkraft till förändring.

- Det är av yttersta vikt att vården enkelt kan tillhandahålla de artiklar de behöver i sitt arbete. Vi har under en tid kartlagt förbättringsbehov och pandemins hårda ansträngning på vården gav oss ett ännu större momentum i utvecklingsarbetet. Att förnya processen för produktbeställning är ett viktigt steg till en helt modern organisation som stöttar vården på bästa sätt, och med det har vi lagt en viktig pusselbit, säger Mattias Ahlqvist, CIO på MediCarrier.

MediCarrier har via en upphandling gett HiQ och SQLI Nordics i uppdrag att förenkla och snabba på processen från beställning till leverans. Den nya produktkatalogen har tagit ett år att utveckla och handlar i grunden om att gå från en PDF-katalog till en modern e-handelsplattform och ny hemsida som alla MediCarriers kunder har tillgång till. 

- Vårt grundsyfte har varit att vårdgivare ska spendera mindre tid framför datorn och mer tid med patienter. Den nya e-handelsplattformen är ett tekniskt komplext uppdrag som har varit framgångsrik mycket tack vare ett partnerskap baserat på förtroende och MediCarriers ambitioner att utveckla plattformen på ett hållbart och innovativt sätt. Det känns stort att vi med vår kunskap och nytänkande tekniska lösningar kan göra skillnad för vården, säger Anil Ekimler, projektledare och leveransansvarig på HiQ. 
 

Photo of Viktor Bergman Talani, Anil Ekimler and Mattias Ahlqvist

Viktor Bergman Talani, SQLI Nordics, Anil Ekimler, HiQ, Mattias Ahlqvist, Medicarrier

 

Världsunik e-handelslösning med Optimizely

Produktkatalogen hanterar en volym på drygt 15 000 sjukvårdsartiklar från drygt 260 upphandlade leverantörer. Genom att använda Optimizely PIM kan MediCarrier accelerera det som oftast är en tidskrävande uppgift – att hantera produktkatalogen. Och genom att, som först i världen, kombinera Optimizely PIM med Optimizely Customized Commerce har MediCarrier skapat sin nya lösning på en framtidssäkrad teknik-stack med hög prestanda och tillförlitlighet. Eftersom lösningen också har skapats med hjälp av SQLI:s beprövade ramverk Ignite för Optimizely har projektet sammantaget fått en betydligt kortare time to market.

- Det är glädjande att se att det vi uppnått med MediCarriers nya digitala plattform gör det mycket enklare för vårdpersonal att själva hantera dagliga, verksamhetskritiska uppgifter än tidigare. Och att vi har kunnat få lösningen på plats så pass snabbt. Självservice, tillgänglighet och användarvänlighet har varit ledord i ett projekt som vi hoppas ska göra stor skillnad i användarnas vardag, säger Viktor Bergman Talani, Technical Director på SQLI Nordics.

I ett pilotprojekt använder just nu Folktandvården och Ambulanssjukvården i Storstockholm den nya helhetslösningen (produktkatalogen och utvecklad E-handelsfunktionalitet). Alla regionägda sjukhus och vårdgivare samt flera privata aktörer använder framgångsrikt den nya produktkatalogen. Under hösten kommer alla som köper via MediCarrier att kopplas upp mot den nya e-handeln. 

De kommande åren har HiQ även ansvar för förvaltningen och vidareutvecklingen av plattformen och hemsidan.

För mer information, kontakta:

Ola Linder, Head of Marketing på SQLI Nordics
Telefon: (+46)73 914 98 24
E-post: [email protected]