Photo of medical supplies

Sjukvårdslogistik på ett helt nytt sätt

MediCarrier, Regions Stockholms distributör för sjukvårdsprodukter, gav sig ut på en resa tillsammans med HiQ och SQLI Nordics för att förbättra effektiviteten i deras supply chain. Orsaken till projektet var ett behov av att möta det växande behovet av en förbättrad logistik och orderprocess för materiel inom sjukvården, vars utmaningar blivit extra tydliga under COVID-pandemin.

A view of the Medicarrier order portal on a MacBook

Bakgrund: För projektet var MediCarriers uppdrag tydligt: att modernisera och förenkla beställningsprocessen för sjukvårdsleverantörer inom Region Stockholm. Det traditionella beroendet av en tidskrävande PDF-katalog var inte längre hållbart, och pandemin underströk ytterligare brådskan med digitalisering inom sjukvårdslogistik.

- Det är av yttersta vikt att vården enkelt kan tillhandahålla de artiklar de behöver i sitt arbete. Vi har under en tid kartlagt förbättringsbehov och pandemins hårda ansträngning på vården gav oss ett ännu större momentum i utvecklingsarbetet. Att förnya processen för produktbeställning är ett viktigt steg till en helt modern organisation som stöttar vården på bästa sätt, och med det har vi lagt en viktig pusselbit, säger Mattias Ahlqvist, CIO på MediCarrier.

Picture of Mattias Ahlqvist, CIO at Medicarrier
Mattias Ahlqvist CIO, MediCarrier

Omfattning: För att kunna åstadkomma den stora förändring som efterfrågades startade MediCarrier ett samarbete med HiQ och SQLI Nordics. Projektet pågick under cirka ett år och mynnade ut i utvecklingen av en toppmodern e-handelsplattform. Denna digitala lösning ger nu sjukvårdspersonal och anläggningar en effektiviserad beställningsprocess.

Lösning: E-handelslösningen nyttjar kraften i Optimizely PIM och Optimizely Customized Commerce, och öppnar dörren till en ny era av ökad effektivitet och användarvänlighet. Föreningen av dessa två plattformar skapar ett framtidsbeständigt system, känt för prestanda och pålitlighet. För att minska time to market användes SQLIs Ignite-ramverk för Optimizely som grundsten i projektet.

Digitaliseringen av MediCarriers verksamhet inom hälsovården markerar en ny tid inom sjukvårdslogistik. Den moderniserade plattformen minskar drastiskt den tid sjukvårdspersonal spenderar på beställningsprocessen och frigör mer tid för patientvård. Och slutanvändarna berömmer lösningens användarvänlighet, tillgänglighet och många andra konkreta fördelar jämfört med hur man arbetat tidigare.

Slutsats: MediCarriers partnerskap med HiQ och SQLI Nordics exemplifierar den enastående potentialen med digitalisering inom sjukvårdslogistik, ett område som hittills varit traditionellt och präglat av långsamma processer. Projektet har redan varit en stor framgång och lösningen sparar ungefär 20 000 arbetstimmar per år, vilket låter våra vårdgivare fokusera sin tid och energi på sina patienter istället för byråkrati.

- Det är glädjande att se att det vi uppnått med MediCarriers nya digitala plattform gör det mycket enklare för vårdpersonal att själva hantera dagliga, verksamhetskritiska uppgifter än tidigare. Och att vi har kunnat få lösningen på plats så pass snabbt. Självservice, tillgänglighet och användarvänlighet har varit ledord i ett projekt som vi hoppas ska göra stor skillnad i användarnas vardag, säger Viktor Bergman Talani, Technical Director på SQLI Nordics.

Viktor Bergman Talani, Technical Director at SQLI Nordics
Viktor Bergman Talani Technical Director, SQLI Nordics