View of an interior with a couch

Kvalitetsmöbler på en kvalitetsplattform

Länna möbler växer med hjälp av e-handel

Desktop screenshot of Länna Möbler

Bakgrund

Länna Möbler etablerades 1973 och är ett möbelvaruhus med butik och kontor strax söder om Stockholm. De erbjuder premiummöbler med nordisk känsla och har ett tydligt fokus på hållbarhet. De har haft en stark tillväxt under de senaste åren och bl.a. fördubblat sin omsättning. En stor del i det är satsningen de gjort på sin e-handel.

I och med e-handelns ökade roll och ett större behov av en lösning som ger bättre möjligheter att följa och möta kundernas förväntningar, valde Länna Möbler under 2018 för att anlita SQLI för att hjälpa dem byta plattform. 

Uppdrag

Valet för ny plattform föll på Episerver Commerce, där man tidigare använt SiteDirect. I samband med detta beslutade man även att byta ut sitt befintliga affärssystem.

Uppdraget i stort gick dels ut på att genomföra själva plattformsbytet, men dessutom att se till att implementation av det nya affärssystemet kunde genomföras i synk med bytet och så smidigt som möjligt. Utöver detta såg man även behovet av att göra justeringar för att för att förbättra användarupplevelsen på sajten.

- Precis som e-handel har möbelbranschen utvecklats enormt de senaste åren. Därför är det viktigt att vi på Länna Möbler utvecklas i takt med kundernas behov och efterfrågan. Med den här lösningen har vi infrastrukturen på plats för att göra just det, samtidigt som vi står bättre rustade inför framtiden. Vår e-handel har utvecklats långt över förväntan och idag fungerar våra försäljningskanaler ännu mer i symbios. Vårt fokus har alltid varit kunderna och framtiden ser mycket ljus ut.

Mattias Gustafson CEO, Länna Möbler

Lösning

Utöver att få den nya plattformen och affärssystemet på plats, såg man till att addera viss funktionalitet för att förbättra både användarvänligheten och affärskritiska åtgärder.  

En av de viktigaste funktionaliteterna som lades till på sajten var hantering av konfigurerbara produkter — en betydelsefull del i Länna Möblers verksamhet. Funktionen hjälper till att skapa dynamiska produktnummer för en smidigare och tydligare hantering. I projektet implementerades även en uppdaterad sökfunktionalitet via Loop54, översyn av lagersaldo i butik samt betallösningar i form av Dibs och Svea Ekonomi inklusive Swish för utökad flexibilitet vid betalning. 

Resultat

Med den nya Episerver Commerce-lösningen på plats får Länna Möbler ett bättre och kraftfullare verktyg att jobba med, som även skapar möjligheten att kunna addera ytterligare delar kopplat till Unified Commerce. Samtidigt som man har adderat funktionalitet som gör användarupplevelsen snäppet vassare och ser till att man står bättre rustade inför framtidens utmaningar.

- Länna möbler är ett lysande exempel på hur det går att skapa kraftig tillväxt och kundnöjdhet tack vare e-handel. När försäljningskanalerna dessutom samverkar som de gör hos Länna uppstår dessutom synergier för kunden i form av ökad service och flexibilitet. Det som branschen talar om är Unified Commerce, det bästa av båda världar.

Bengt Wessborg CSO, SQLI Sweden