The "SEO Visibility Index" i ett nötskal

Har du lagt märke till en oförklarlig nedgång i organisk trafik till din webbplats? Troligtvis beror det på att du har tappat din SEO-synlighet. I den här korta artikeln kommer du att lära dig vad SEO Visibility Index är, hur du analyserar trender på din webbplats och vad du ska göra om du plötsligt noterar en drastisk nedgång i trafiken.


Vad är SEO Visibility Index?

Värdet, som tillhandahålls av programvaran SISTRIX, är en aktuell standard inom SEO-området och signalerar hur bra din webbplats har utvecklats med Google, oavsett yttre påverkan; till exempel den mängd trafik du totalt har lyckats skapa. Med andra ord speglar ett synlighetsindex din webbplats övergripande SEO-prestation och kommer att avslöja om den optimering du har gjort, både avseende teknisk och innehåll, har varit framgångsrika eller inte.

Tänkbara orsaker till att din SEO-synlighet sjunker

Varje förändring du gör på din webbplats har potential att öka eller minska din synlighet. Det gäller alla ändringar du gör som till exempel att justera dina titeltaggar och rubriker, tekniska justeringar i backend eller implementering av en uppdaterad frontend-mall. När du gör små ändringar, större uppdateringar eller snabbkorrigeringar blir förändringens omfattning subjektiv, men effekten som förändringen har på din SEO-synlighet följer en helt egen skala.

Att ta bort den globala no index-metan som används på alla sidor i produktionsläget när det väl är dags att driftsätta är en snabb åtgärd, glömmer du bort den taggen rensar du till exempel automatiskt bort all synlighet.

Följande lista belyser några av de vanligaste orsakerna till förlust av synlighet värda att ha i åtanke:

  • Gamla sidor omdirigeras inte korrekt till den nya måladressen för samma innehåll
  • JavaScript-återgivning av huvudinnehållet hindrar Google från att komma åt det på ett enkelt sätt
  • Huvudnavigeringen på webbplatsen innehåller inte länkar till alla sidor på webbplatsen
  • Knappar används istället för länktaggar för vissa funktioner
  • Sidvolymen och laddningstiderna har ökat

Så här kontrollerar du ditt synlighetsindex

Visibility Index är en del av SEO-modulen i SISTRIX Toolbox som erbjuds som en gratis provperiod i 14 dagar. Navigera bara till sistrix.com och ange ditt domännamn i sökfältet och tryck på start. Direkt kommer du att få massor av SEO-data att granska kopplat till din webbplats som till exempel sökordsförslag, rankingpositioner och naturligtvis synlighetsindex.

Hur ska du tolka ett synlighetsindex?

Om indexvärdet följer en i sidledes gående trend indikerar detta att din webbplats har stabiliserats och inte påverkas av några större Google-uppdateringar (de blå etiketterna som visas i exemplet). Detta signalerar att SEO-åtgärder du just nu gör, eller inte gör, inte utsätter din webbplats för någon högre risk just för tillfället.

 

Denna specifika domän visar ett exempel på en typisk långsiktig trend mellan Q2 2017 och Q3 2019. Den stora nedgången 2018 är sannolikt relaterad till en teknisk fråga som snabbt blev löst.

Om indexvärdet följer en positiv jämn uppåtgående trend kan du vara lugn. Detta indikerar att SEO-optimeringen du gör är framgångsrik och du bör hålla dig till den strategi du har.

 

 

Med början under tredje kvartalet 2019 visar denna domän ett exempel på en positiv uppåtgående trend. SEO-insatserna som eventuellt görs lönar sig. Grafen kan också spegla en minskad synlighet för en av konkurrenterna eller en Google Algorithm-uppdatering.

En brant och drastisk nedåtgående trend signalerar att det finns problem och du måste börja undersöka vad som har orsakat denna trend.