SQLI Background Gradient 4

Application Management

Application och Cloud Management hjälper din organisation att proaktivt förebygga och snabbt lösa incidenter i er produktionsmiljö och garantera stabila affärsprocesser, drifttid för system samt produktivitet för kunder, partners och leverantörer.

Application Management: Framgångsfaktorn för ledande varumärken

I dagens digitala värld förlitar sig många företag inom B2B och B2C allt mer på applikationer för att redigera och lagra webbsidans innehåll eller produktinformation. Applikationshantering för digital kontinuitet handlar om att hantera och underhålla dessa programvarusystem, verktyg och applikationer under hela livscykeln.

För att stödja er digitala framgång måste era affärskritiska applikationer, såsom webbutiker, produktinformationshantering eller digitala tillgångshanterings-system, vara tillgängliga 24/7 och skalbara. Som en kundcentrerad rådgivare förser SQLI standardiserade och kostnadseffektiva tjänster för applikationshantering samt support och underhåll för komplexa programvarulösningar inom e-handel, PIM, DXP, DAM och CMS.

För att stödja er digitala framgång måste era affärskritiska applikationer, såsom webbutiker, produktinformationshantering och digitala tillgångshanterings-system alltid vara tillgängliga och skalbara. Det är precis det som Application Management säkerställer. Det omfattar processen att inte bara hantera och underhålla dessa system, utan också att visionera och uppgradera applikationer under hela deras livscykel. Med applikationshantering och support möter ni kundkrav både nu och i framtiden samt säkerställer anställdas produktivitet och nöjdhet i det dagliga arbetet. 

Hur förbättrar det din nuvarande e-handel?

Molninfrastruktur beskriver en affärslösning som skapas på back-end hårdvara hos en molnleverantör (som exempelvis Amazon Web Services, Microsoft Azure och Google). Företagslösningen består vanligtvis av hårdvara, abstraherade resurser, lagrings- och nätverksresurser som virtuella maskiner, virtuella nätverk, tjänster, lagring osv. Alla dessa är nödvändiga komponenter för att bygga molnet och värdtjänster samt applikationer. I dagens digitala värld är molninfrastruktur nyckeln till framgång online. Företag som strävar efter att utveckla och växa sin e-handelsplattform bör överväga pålitlig molninfrastruktur för att spara tid och resurser samt stödja affärsutveckling.

Unsere

Partner

Application Management service för ditt företag

För att hålla viktiga applikationer optimerade för ditt företag behöver du tjänster och avtalsarrangemang som är skräddarsydda efter dina företagsbehov, din verksamhet och dina krav. Med vår gedigna kunskap inom molnfunktionalitet och teknik, samt expertis inom ett brett spektrum av företagsapplikationer, arbetar vi omfattande för att upprätthålla en stabil och högpresterande miljö för dina kunder, leverantörer, partners och anställda. Under många år har stora företag som Carlsberg och Miele förlitat sig på vår expertis och pålitlighet inom application management services. Låt oss hjälpa dig att utvärdera olika partners för en framgångsrik molnstrategi.

KONTAKTA OSS

Låt oss diskutera vidare hur vi kan hjälpa just ditt företag!

Kontakta oss nu