PIM: Få ut mesta möjliga av "hjärnan" i din e-handel

För inte alltför längesen var det ganska enkelt att driva ett detaljhandelsföretag, eller hur? Du räknade ut vad du ville sälja, hittade på ett varumärke och byggde sedan upp en traditionell affärsverksamhet. Du skapade ett lager, beräknade marginalerna och satte sedan prislappen. Och ville du annonsera för att nå ut med dina produkter kunde du lägga upp en annons i den lokala tidningen, sedan vänta på att kunderna skulle dyka upp och varorna flög av hyllorna. 

Saker och ting blev dock lite svårare om du skulle få för dig att expandera verksamheten. En butik kan bli två, två kan bli 10. Du behövde kanske hitta ett externa lager för att få plats med alla varor. Kalkylark med all lager- och produktinformation sattes ihop. Fyra gånger om året släppte du en katalog som visade alla de senaste produkterna och priserna. Marknadsteamet behövde veckor, eller kanske till och med månader på sig att arbeta med varje produktpresentation i den. Kunderna skulle sedan bläddra igenom hundratals sidor och planera sitt köp inför nästa besök i butiken. Vilket i många fall kunde vara flera veckor längre fram i tiden.

I den digitala värld vi lever i idag fattar kunderna sina beslut och gör sina köp genom ett ständigt ökande antal kanaler. Många har inte tid att bläddra i en katalog. Och de kanske inte ens vill gå till en fysisk butik. Om de beställer online är det troligt att de vill att deras vara ska komma fram redan nästa dag.

Den tidigare fysiska butiken har nu utvecklats och fått sällskap av en webbplats, en mobil webbplats, appar, sociala flöden med mera. 

Data, personalisering och innehåll blir plötsligt avgörande. Liksom en 24-timmars nyhetskanal måste ha tillgång till full information och använda den på rätt sätt måste en webbutik ständigt förändras och utvecklas så att den varje gång en kund gör ett besök kan skräddarsy online-upplevelsen efter deras individuella preferenser. Gamla fysiska kataloger har bytts ut - eller åtminstone fått sällskap av - ständigt föränderliga digitala kataloger som består av hundratusentals tillgångar. Bilder i alla storlekar behövs för att fungera i varje format och kanal. Video, produktinformation, bildtexter, innehåll - ofta på många olika språk - skapas och lagras, redo att användas på några sekunder.

Att snabbt kunna komma åt, redigera och använda alla tillgångar en digitala katalog kräver är viktigt, liksom att hålla ihop både varumärket och budskapet i alla kanaler. Lyckas du med detta leder det vanligtvis till bättre engagemang, ökat förtroende från dina kunder och stöttar försäljningen.

Digitala tillgångar behöver vara tillgängliga för många personer och team som arbetar med dem samtidigt. Genom att effektivisera hanteringen av dessa kan din verksamhet spara tusentals timmar av arbete och dubbelarbete i hela organisationen. Det är här en PIM-lösning (Product Information Management) kommer till sin rätt - och varför den idag, med rätta, betraktas som "hjärnan" i din e-handelslösning.

System för produkthantering (PIM) är fortfarande ett relativt nytt fenomen och därmed också något som underskattas och underutnyttjas av många organisationer

I den här artikeln kikar vi närmare på ditt företag kan använda en PIM-lösning för att uppnå bättre affärsresultat: 

Vad är ett PIM-system?

I ett ständigt skiftande digitalt landskap förändras hur varumärken interagerar med sin publik. Digitala tillgångar och produktinformation är viktiga ingredienser i denna interaktion. Utan en PIM-lösning kan marknadsföringsteamet lätt bli överväldigat av mängden produktdata, kalkylark och manuella processer som behövs för att hålla koll på allt och planera effektivt för framtiden.

En bra lösning för hantering av produktinformation säkerställer att du får en process för att samla in, hantera, redigera och använda all information, innehåll och produktinformation som behövs för dina marknadsförings- och försäljningskanaler.

Många företag lagrar all sin produktinformation i kalkylark. Om du istället väljer att implementera ett PIM-system kan du snabbt ta ditt arbete med produktinformation till helt nya nivåer, vilket i sin tur effektiviserar arbetsflöden och processer.

AI-kapacitet inom ramen för ditt PIM-system gör dessutom att processer kan slutföras snabbare och mer intuitivt vilket resulterar i att team kan arbeta enklare tillsammans, oberoende av varandra och utan att slösa onödiga timmar på repetitiva processer.

Varför behöver mitt företag ett PIM-system?

Alla varumärken som hanterar tiotusentals digitala tillgångar och en stor mängd produktinformation känner väl till hur mycket tid som spenderas på att samla, redigera och lagra denna typ av data.

PIM-system kan minska den manuella arbetsbelastningen och antalet fel, påskyndar processer, levererar konsekventa produktupplevelser i alla kanaler, automatiserar översättningar, redigerar produktinformation för att passa i olika kanaler samt underlättar vid skapandet av produktkataloger för specifika kanaler eller tillfällen.

PIM-lösningar kan också samla in data från källor, inklusive ditt ERP eller leverantörers databaser samt kontrollera och skala upp datakvaliteten i takt med att du växer.

Få ut mer av din PIM-lösning

Oavsett om en PIM-lösning är ny för din organisation eller något som ni använt ett tag så är det vanligt att den inte används till sin fulla potential.

För att få ut det bästa av din PIM-lösning och för att den ska fungera som en effektiv "hjärna" för din verksamhet måste du säkerställa att du använder den korrekt.

Sätt ihop ett team som får ansvaret för att hantera alla arbetsflöden och lär sig att förstå hur ert PIM bäst kan användas för att skapa bättre arbetsprocesser runtom i hela verksamheten.

Detta kan vara en lång och svår uppgift och en av anledningarna till att vissa organisationer inte använder sina PIM-lösningar till sin fulla potential.

Riktigt framgångsrika PIM-användare, ändrar sina arbetsflöden och system runt PIM-systemet och använder sitt PIM som ett centralt nav som allt annat kan utgå ifrån.

Vilka flaskhalsar hindrar produktiviteten? Vilka produkter genererar repetitiva uppgifter runtom i företaget? Inom vilka områden kan den automatisering ett PIM-system kan bidra med avlasta lite? Det här är frågor som kan besvaras genom att du analyserar varje teams arbetsflöden grundligt.

Därefter kan du utveckla en roadmap som ger en tydlig bild av hur data används i ditt företag, vilka processer som kan ändras med hjälp av din PIM-lösning och fungerar som underlag till hur din strategi bör utformas.

 

 

Vad mer kan ditt PIM-system göra?

  • Förbättrad kundupplevelse: genom bättre produktbeskrivningar och att användaren möts av samma information i alla kanaler skapar du förtroende.
  • Ökad produktivitet: effektivisering av processer förhindrar upprepning.
  • Bättre produktkataloghantering: gör det möjligt för företag att ha mycket bättre kontroll över sina produktkataloger och tillgångar.
  • Snabbare time-to-market: du kan både öka mängden innehåll och publicera snabbare.
  • Automatiserade processer: PIM-verktyg och dess funktioner automatiserar tidskrävande processer och frigör timmar.
  • Enklare redigering: genom smarta funktioner sparar du tid vid redigering i flera kanaler.
  • Hjälper dig att hantera produktdata och digitala tillgångar från en central punkt: uppmuntrar till bättre samarbete över hela företaget.
  • Enklare att skala upp din verksamhet: översättningsfunktioner och andra verktyg gör det enklare och effektivare när du ska skala upp din verksamhet till nya regioner.

Sammanfattning

Hantering av produktinformation kan vara en av de tuffaste utmaningarna för e-handlare att lösa. Dagens företag har vanligtvis enorma mängder data och information som behöver hanteras, redigeras och organiseras på ett effektivt sätt.

När det gäller PIM-lösningar går det inte att tänka "one size fits all" utan varje organisation har olika behov och måste använda PIM-system på olika sätt.

För att få ut mesta möjliga av ditt system måste du göra ett vägval. Antingen väljer ditt team att överföra hela er produktkatalog och alla tillgångar på en gång till det nya systemet, eller jobbar du med en mer kortsiktig överföring projekt för projekt.

Det är viktigt att det team som hanterar PIM består av personer som är vana vid att arbeta med organisationens produktinformation och har förståelse för hur den behöver flöda för bäst resultat. 

Att utveckla en roadmap för att skapa en tydlig förståelse för hur er data och information används idag och hur den kommer att användas framåt är a och o för att nå framgång. 

Var noggrann när du sätter ihop ditt team som ska jobba med PIM och i utformingen av processer relaterade till detta. Det kan vara några av de viktigaste valen och avvägningarna du gör för att säkerställa bra arbetsprocesser både på kort och lång sikt. 

Det är som sagt inte en slump att PIM-system kallas för e-handelns hjärna...

Dags att komma igång med PIM?

Tveka inte att kontakta oss så bollar vi gärna idéer med dig!