5 fördelar med en headless e-handelsplattform

”Vad är headless arkitektur?”, "Hur underlättar den?" och "Hur kan den implementeras?". Ja, det är frågor som våra kunder ställer oss regelbundet. För att bättre förstå denna typ av tillvägagångssätt, låt oss berätta om 5 fördelar med den här typen av arkitektur.

En headless arkitektur är ett logiskt nästa steg för dig som sneglar på att byta ut din e-handelsplattform:

  • Historiskt sett har webbplatser byggts separat och från grunden. De integrerades sedan ofta i resten av infrastrukturen relativt ad hoc utan en långsiktig plan. Webbplatsernas innehåll, design och stöttning till affären var ofta lite otydligt vilket in sin tur skapade utmaningar kopplat till administration och underhåll.
  • Från millenieskiftet och framåt utvecklades bygget av webbplatser och mer paketerade lösningar i form av portaler, CMS och e-handelsplattformar gjorde sitt intåg.  Detta blev en "gyllene tidsålder" med ett stor fokus på så kallad serviceorienterad arkitektur (SOA), med en tydlig strategi för delning av affärskomponenter i form av återanvändbara API:er. En fundamental princip följdes: innehållet i en webbapplikation och funktionerna bakom ett API separerades.
  • I en tredje våg uppstod sedan det vi idag kallar för headless arkitektur. När smarttelefonerna gjorde entré ställdes plötsligt nya krav på att innehåll, affärsfunktionalitet och data ska kunna delas mellan olika touch points. Detta ledde till en ny logisk slutsats som innebar att allt i API-form exponerades  Naturligtvis sågs spåret som flammades av SOA-arkitekturen till dess logiska slutsats: att exponera allt i API-form behålla endast de frontend-applikationer som passar bäst för kanalen i fråga.

 

 

1. Headless underlättar en omnikanalstrategi

Med sitt ”API-centrerade” fokus går en headless arkitektur hand i hand med en omnikanalstrategi. Alla funktioner som exponeras i API-format (kundkonto, produktkatalog, kundvagn, orderhantering etc.) kan enkelt återanvändas i alla typer av kanaler.

2. Agil arkitektur

Genom att separera frontend (UX) från backend kan dessa två delar uppgraderas oberoende av varandra och framförallt mer kostnadseffektivt. Frontend uppdateras så klart mycket snabbare än backend. Genom att separera dessa två delar kan användarupplevelsen förbättras mycket snabbare och tiden som krävs för att nå ut och skapa brand awareness förkortas.

3. Förmåga att innovera

Ur en UX-synvinkel blir det möjligt att se bortom tidigare gränser och skapa lösningar för en bättre kundupplevelse med en headless arkitektur. 

Headless arkitektur är en del av en mer utbredd trend att separera större "allt-i-ett" monolitiska applikationer i applikationer som istället fokuserar på ett specifikt affärsområde. Mängden inbyggda anpassningar begränsas och underhållsförmågan ökas. När ett specialbehov uppstår kan innovativa lösningar som skulle ha varit komplicerade att skapa utan en headless arkitektur lättare både identifieras och implementeras.

4. Organisationsförändringar

När webbplatser byggdes på monolitiska plattformar ställdes större krav på utvecklare med en specifik kompetens, vilket ofta var svårt att hitta ju mer specialiserad en produkt/plattform var. Genom att separera frontend och backend blir det enklare att sätta ihop team då ett specialiserat  UX-fokuserat frontend-team av webbutvecklare oftast är lättare att hitta och rekrytera än ett backend-team med specialistkunskap. 

5. Skapandet av en "kärnplattform"

Den femte fördelen med en headless arkitektur är att den gör det lättare för aktörer som har global närvaro med e-handelssajter (alternativt flera olika varumärken) att skapa en "kärnplattform" (core model platform) baserad på ett gemensamt API. De olika länderna eller varumärkena kan då fokusera större delen av sin tid på att förbättra frontend och användarupplevelsen istället för på att utveckla den grundläggande backend-funtionalitet "kärnan" förser dem med.

Vägen framåt?

Headless arkitektur är idag den vanligaste strukturen för de som önskar att jobba med omnichannel och en agil och innovativ digital plattform.

De främsta plattformsleverantörerna har tagit detta i beaktning genom att förändra sina lösningar så att de är förenliga med en headless arkitektur. Även nya aktörer har dykt upp på marknaden och erbjuder ett "API-first" tillvägagångssätt för din CMS och e-handel från dag 1.

Att implementera den här typen av "API-first"-lösningar i ett befintligt system kräver i regel ombyggnad av befintliga applikationer vilket är en ganska stor operation, lite att likna vid en öppen hjärtkirurgi. Varje implementeringsplan blir unik och bör baseras på såväl befintlig struktur som mycket arkitektoniskt planeringsarbete för att kunna bygga och driftsätta med lägsta möjliga risk.

Författare

Company architect

SQLI

Dags att kika på en headless arkitektur?

Tveka inte att kontakta oss så bollar vi gärna idéer med dig!