Widriksson hero image

Sista milen i första hand

En logistikspelare med framtiden i tanken

Widriksson Logistik har en lång historia bakom sig i sann entreprenörsanda. Resan började för snart 70 år sedan, från ett småskaligt åkeri med en enda lastbil, till att bli vad man är idag – en av de ledande aktörerna inom last-mile och IT-logistik i Sverige.

Bolagets framgångar bygger på ett tydligt fokus: att leverera hållbara logistiklösningar, digitala likväl som fysiska, och idag arbetar man kunder som har mycket höga krav på kvalitet, hållbarhet och spårbarhet.

Samarbetet mellan Widriksson Logistik och SQLI Nordics sträcker sig tillbaka till 2017. Widriksson inledde vid den här tidpunkten sin satsning på det nya affärsområdet IT-logistik. Första projektet blev att skapa en leveransplattform anpassad för last-mile, ett uppdrag som SQLI Nordics fick förtroende att genomföra.

Från idé till last-mile

Målet från Widriksson Logistik var att skapa en leveransplattform anpassad specifikt för last- mile-distribution i städer. Tjänsten skulle ge både kunder och mottagare bättre översikt och kontroll över varje leverans, samt vara minst lika användarvänlig, smidig och enkel för förare.

Sett till marknaden vid det här tillfället fanns det få likvärdiga lösningar och genom att erbjuda en plattform med den här typen av flexibilitet, som är skalbar och enkelt kan anpassas efter kunders behov, såg man potential att snabbt kunna ta marknadsandelar.

Lösning

Arbetet med att utveckla MVP:n (projektets första fas, en så kallad Minimum Viable Product) till en fullfjädrad lösning har pågått från 2017 och framåt. Plattformen består av tre delar: ett back- officesystem för administrering, planering och kundtjänst, en app för förare och en webbapp för slutmottagaren av försändelsen.

Grunden i alla projekt när man ska bygga något nytt är en ordentlig förståelse för vilka problem man vill lösa. Genom att utgå från kundresan fick vi en bred översikt med flera perspektiv där vi enkelt kunde hitta, utvärdera och lösa olika typer av problem.

Insikterna från kundresan blev sedan basen som hjälpte oss att prioritera i projektet. I det här fallet hittade vi tre tydliga områden att fokusera arbetet kring: lättillgänglig information och kontroll för slutmottagaren, smidig och tidseffektiv hantering för föraren samt anpassningsmöjligheter och tydliga informationsflöden för kunden.

Teknik som en möjliggörare

Styrkan i plattformen vi byggt tillsammans med Widriksson är dess flexibilitet, och att den på flera sätt kan anpassas efter kunders specifika behov. Genom att arbeta löskopplat kan både nya och befintliga system adderas utan större arbetsinsatser.

Bakom framgången ligger microservice-tänket där vi har arbetat med flertalet integrationer och gateways, bl.a. system för orderhantering, ruttplanering och temperaturloggning. Att jobba serverless skapar ytterligare en dimension av flexibilitet.

Övriga tekniska verktyg som använts i projektet är:

  • .Net
  • React
  • MongoDB
  • AWS
  • Xamarin
  • Ably 

Just valet av teknik är en av de stora framgångsfaktorerna i projektet. Att jobba med moderna och pålitliga verktyg ger oss bättre möjligheter att snabbare kunna bygga och utveckla, men också att testa och utvärdera lösningen.

Tekniken tillsammans med arbetssättet, där gruppen i nära dialog och samarbete med kunden, möjliggjort att man kunnat bibehålla ett högt tempo genom hela projektet. En annan stor nyckel är förtroendet från kunden. Som teknikleverantör har vi fått utforska, pröva och testa oss fram för att hitta det bästa lösningar.

Idag används lösningen av flera olika stora kunder och tusentals körningar görs dagligen i storstäder som Stockholm, Köpenhamn och Göteborg – ett tydligt kvitto på att vi är på rätt väg. Men det här är bara början och vi har fler stopp att göra tillsammans på Widrikssons resa mot att bli den ledande leverantören av hållbara logistiklösningar i Norden.