An open laptop displaying the new website for client IHM Business School created by SQLI Nordics

Förnyad, förenklad och förbättrad

Från data till beslut: Hur IHM Business School omdefinierar e-handelsstrategin

An open laptop displaying the new website of IHM Business School on a pink background

Djupt rotat i IHM Business Schools DNA är lärandet och nyfikenheten. Det betyder att vårt förhållande handlar om så mycket mer än ett utbyte av tjänster. Som organisation vill de inte bara veta hur saker och ting fungerar – de vill förstå och lära sig. 

Vårt samarbete och relation sträcker sig flera år tillbaka, men vårt gemensamma mål har alltid varit detsamma: att förstärka och utveckla IHM Business Schools affär. I vårt senaste projekt tillsammans har vi hjälpt till med både den tekniska lösningen och att förbättra användarupplevelsen. 

Uppgradering och headless-arkitektur

Uppdraget, från en teknisk synpunkt, har handlat om att uppgradera den nuvarande lösningen till en senare version av Optimezly, men framför allt att implementera vårt egna Ignite-ramverk för att möjliggöra en headless arkitektur, d.v.s., en löskopplad frontend. Genom att bryta sig loss från en monolitisk lösning och gå över till headless öppnas helt nya möjligheter och med detta en större frihet.

Design möter data

I arbetet med att utveckla användarupplevelsen har UX- och Data Insight-teamet jobbat nära i en helt datadriven process. Både vi själva och IHM Business School ser vikten av att underbygga beslut med verklig data och kundbeteenden. 

Vikten av pålitlig data 

Grunden i vårt arbete tillsammans har handlat om vad datan och faktan säger. Därigenom har vi arbetat i en lärande process där vi skapat teser, utvecklat prototyper och testat våra idéer utförligt innan implementation. Processen tvingar oss att vara ödmjuka, öppna och reflekterande, vilket ställer stora krav på alla inom teamet.

Process

Utgångspunkten har varit att börja med att definiera de primära användarresorna och sedan skala bort allt vi anser överflödigt eller distraherande. Med enkla och raka vägar in i katalogen av utbildningar kan vi snabbare presentera och hjälpa användaren att hitta relevanta resultat och de utbildningar som passar just hen. 

Resultat 

Med en ny headless-lösning samt en datadriven arbetsprocess på plats har IHM Business School alla förutsättningar att utveckla och förbättra kundupplevelsen på deras nya webbplats. 

Less is more 

Ledorden för den nya designen var avskalat och fokuserat. Den visuellt uppdaterade lösningen lägger större fokus på de primära funktionerna och navigeringen. Varumärket får större utrymme att ta mer plats och skalar bättre över fler plattformar – från desktop till mobil. 

Vi fortsätter att lära oss tillsammans och hitta ännu bättre lösningar för att hjälpa fler människor och studenter att hitta utbildningar som gör skillnad i arbetslivet.