Så väljer du rätt digital upplevelseplattform (DXP)

En digital upplevelseplattform (DXP) säkerställer en bra kundupplevelse genom att sammanföra olika komponenter, såsom ett innehållshanteringssystem (CMS), bild- och videohantering (DAM-system), analysverktyg med mera i en och samma gedigna och säkra lösning. .

Tack vare en upplevelseplattform får din organisation möjlighet att samla alla digitala tillgångar i en och samma lösning och därigenom enklare samla in data från dina kunders resor och deras preferenser i syfte att anpassa dina tjänster och leverera unika digitala upplevelser i alla touch points. 

Att välja vilken upplevelseplattform som är rätt för just din verksamhet är inte en helt lätt uppgift och utbudet på marknaden växer ständigt. Vi har därför samlat ihop våra fem bästa tips på vad du bör tänka lite extra på när det blir dags att göra valet: 

1. Bedöm hur förändringsbenägen din organisation är

Kommunicerar din verksamhet med en blandad publik i en mängd olika kanaler? Skulle dina användare, både anställda och kunder, till fullo kunna dra nytta av en fullständigt uppkopplad upplevelse? Och känner din ledning detsamma? Att svara på dessa tre mycket grundläggande frågor hjälper dig att avgöra hur redo du är för en upplevelseplattform och öka sannolikheten för att ditt projekt blir framgånsrikt.

2. Identifiera dina affärsmål

I vårt arbete ser vi ofta att organisationer kämpar med att nå sina interna mål när investeringar görs i teknik och många tenderar att investera mycket pengar utan att alltid nå sina uppsatta affärsmål.  Genom att börja med att skapa dig en förståelse för vad din kund eller slutanvändare verkligen behöver, både på kort och lång sikt, kommer du att vara bättre rustad avgöra vilka affärsmål din upplevelseplattform faktiskt ska hjälpa dig att uppfylla.

3. Ha kundresan i åtanke

Det är viktigt att förstå hur kunder interagerar med din verksamhets olika touch points då det i sin tur hjälper dig att förbättra den övergripande användarupplevelsen. Genom att undersöka vad användarna letar efter, vilka verktyg de använder och hur de interagerar med dig på olika sätt, kommer du enklare att kunna välja tekniken som matchar deras behov.

4. Förstå tekniken

Innan du köper nya tekniska lösningar är det viktigt att först förstå vad din nuvarande teknik kan lösa för problem, vem den gör det för och varför. Det är här användarresor kommer till stor nytta eftersom de gör det möjligt att identifiera luckor i din teknik som hindrar dig från att leverera en bra upplevelse. När du förstår status på din nuvarande tekniska lösning kommer du också att kunna förstå hur kompatibel den är med den nya teknik du sneglar på.

5. Gör en roadmap

När du väljer din upplevelseplattform är det viktigt att göra en tydlig roadmap. Det handlar om att fråga dig själv var du vill vara om säg fem år, och sedan jobba mot det. I en roadmap fastställa mål, viktiga milstolpar och uppgifter för varje steg i projektet, på ett sätt som är realistiskt och relevant för ditt företag. Dessutom är det viktigt att anpassa din färdplan till den användarresa som du skapar i början av projektet för att säkerställa att du levererar den önskade förbättrade användarupplevelsen.


På SQLI och Optimizely/EPiServer tycker vi inte att en komplett ecom med kort Time to Market och rimlig budget ska göra att du blir förpassad till en box. Med IGNITE-ramverket från SQLI kommer du att ha den fulla Optimizely/EPiServer-upplevelsen och fortfarande ha tid och budget kvar att lägga på innovation, personalisering och att skapa e-handelsplattformen ditt bolag drömt om. Köp en box - men tänk utanför den.