Master Data Management

Hur du skapar en enda sanning för kund-, produkt- och masterdata. Lär dig allt du behöver veta om Master Data Management

Introduktion 

Många företag inom olika branscher står inför utmaningar när det gäller att hantera sina affärsdata. Företagsdata kan därför vara en outnyttjad resurs som har potential att leverera affärsvärde.

Hanteringen av dina data påverkar din ekonomi, processer, kunder, leverantörer och produkter. Med hantering av masterdata (Master Data Management, MDM) definierar, hanterar, centraliserar, organiserar, kategoriserar, lokaliserar, synkroniserar och berikar du masterdatan. Detta gör det möjligt för dig att skapa en enda sanning som är tillgänglig för både interna och externa intressenter.

Vad är MDM? 

Master Data Management (MDM) är processen att samla in, hantera och publicera masterdata enligt dina operativa, försäljnings-, marknadsförings- och affärsstrategier. Det är en strategi och metod för att samla din kritiska data på en och samma plats.

Med hjälp av hantering av masterdata kan du centralisera, kategorisera, lokalisera, synkronisera och berika din masterdata. Det kan inkludera information om produkter, kunder, leverantörer och anställda, samt andra informationskällor som driver ditt företag.

Master Data Management kan användas inom flera områden. En lösning som täcker flera områden kallas för multi-domain MDM. Nyckelområden inom MDM är Product Information Management (PIM), även känt som Product Master Data Management (PMDM), och Customer Master Data Management (CMDM).

 


 

Varför MDM?

Många företag inom olika branscher står inför utmaningar relaterade till hantering av sina affärsdata. Följaktligen kan affärsdata vara en outnyttjad resurs som har potential att leverera affärsvärde.

Med hjälp av Master Data Management (MDM) definierar, hanterar, centraliserar, organiserar, kategoriserar, lokaliserar, synkroniserar och berikar du masterdata. Detta möjliggör skapandet av en enda sanning som är tillgänglig för både interna och externa intressenter.

Utan en solid MDM-strategi och lösning på plats kommer datautmaningar att uppstå. Till exempel kan olika källor till samma data, manuella åtgärder och inkonsekvent data som sprids till olika kanaler vara några av dessa utmaningar.

Utmaningar som MDM löser

Att fokusera på kunder är grundtanken bakom Kundupplevelsehantering (Customer Experience Management, CXM). Målet är inte bara att tillfredsställa kunder, utan att inspirera och skapa en långsiktig emotionell bindning till dem. CXM består inte bara av marknadsförings- eller serviceinriktning. Det är en holistisk inriktning av alla företagsaktiviteter mot behoven hos dina kunder.

Ofta finns det flera datasilos inom en organisation. När en grupp inom en organisation har sin egen version av en datakälla som de använder och hanterar men inte delar med andra grupper eller avdelningar kallas detta för en datasilo. Att ha datasilos inom organisationen kan ha negativ påverkan på verksamheten och driften. Det är ineffektivt, medför hög risk för fel, leder till frustration och kan därför  bli kostsamt.

Datakvalitet beskriver korrektheten, relevansen och tillförlitligheten hos data, beroende på det syfte som datan är avsedd att uppfylla i en särskild kontext. Hantering av datakvalitet (DQM) som en disciplin inom datagovernance är avgörande för ditt företag.

 • - 30% av vår producerade data innehåller fel.
 • - 3,5% av omsättningen går förlorad varje år på grund av ineffektivitet i leveranskedjan.
 • - Våra kunddata innehåller 20% dupliceringar och 30% har luckor.

 

Fördelar med MDM

MDM sammanfär managers delar datan mellan alla era system som ERP, CRM och e-handelssyetem. Det ger dig en 360°-vy av din information och gör det möjligt för dig att veta allt om dina kunders köphistorik, din produktsaldo och interaktionen med leverantörer.

 •  En enda sanningskälla för dina data
 •  Bryta ner datasilos
 •  Öka driftseffektiviteten
 •  Förbättra samarbete och flexibilitet mellan interna och externa användare
 •  Förbättra kundupplevelsen
 •  Spara resurser och tid
 •  Minska fel och minska risker

MDM levererar affärsvärde genom att:

 •  Förkorta tid till marknaden
 •  Sälja mer till högre marginaler
 •  Minska returer
 •  Öka kundnöjdheten

MDM levererar operativ effektivitet genom att:

 •  Öka datakvaliteten
 •  Enkelt underhålla dina data
 •  Optimera affärsprocesser
 •  Minska datarelaterade kostnader

Hur MDM löser dina utmaningar

För att generera affärsvärde behöver du rätt uppställning, rätt datamodell, en kraftfull organisation och rätt affärsprocesser. Men hur kan MDM lösa dina affärsutmaningar, minska din tid till marknaden och öka din datakvalitet?

En MDM-lösning  är det system som låter dig utnyttja fördelarna med integrerade, korrekta och kompletta data som är tillgängliga för alla dina interna och externa intressenter. Det gör det möjligt för dig att samla in, förbättra och bearbeta data för att sedan hantera dess användning i olika kanaler eller applikationer.

Ett funktionellt MDM-syste hjälper dig att skapa en enda sanningskälla för din masterdata, vilket leder till färre fel och mindre överflöd i affärsprocesser. Det kan enkelt integreras och tillhandahåller korrekta och konsekventa data över flera kanaler. Funktioner som dataöverföring, skapande av gyllene poster, lokal anpassning, affärsregler, arbetsflöden, produktlivscykelhantering (PLM) med mera kan användas för att stödja din datahantering.

Genom att eliminera datasilos förenklas integrationer betydligt i tredjepartssystem och kanaler.

Genom att eliminera datafel och dupliceringar med en enda dataöversikt. Skapa en gyllene post av flera datakällor.

Upptäcka handlingsbara insikter och stödja robusta beslut genom effektiv bearbetning av korrekt och aktuell data.

Rika och konsekventa data förbättrar kundupplevelsen. Förbättra omnichannel- och e-handelsinsatser.

Hur du strukturerar upp din data 

Innan du börjar samla, berika och publicera din data behöver du tänka på hur du vill organisera din data. Du behöver en huvudsaklig produktdatastruktur för enklare hantering. Som addering behövs det ofta alternativa produktstrukturer för att stödja synkroniseringen mellan klassificeringssystem och databaser som ETIM, eCl@ss, GDSN (GS1), etc.

Hur MDM stöttar det dagliga arbetet

Master Data Management (MDM) är huvudprocessen som definierar, hanterar, kategoriserar, synkroniserar och berikar masterdatan enligt affärsbehoven. MDM centraliserar all kritisk data i en central databas för att erbjuda en enda källa för referens. Genom identifiering, länkning och sammanfogning av information från alla datakällor, identifieras, samlas in, omvandlas och repareras data. På detta sätt förser MDM affärsinitiativ och processer med korrekta, enhetliga och uppdaterade data genom hela organisationen.

Skillnaden mellan PIM och MDM

Inom den digitala transformationen engagerar sig redan många tillverkare och grossister inom området Produktinformationshantering (PIM). I takt med att företag snabbt förändras blir data nyckeln, men det är inte bara riklig produktdata som är relevant för företagets framgång. Andra dataområden som leverantörer, försäljare och kunder bör också beaktas. Alla pusselbitar måste kopplas samman för att säkerställa operativ excellens så ditt företag kan växa genom att utöka din enskilda domän för produktdatadriven MDM till en multidomän MDM.

Hantera data med MDM och säkra din succé

Med MDM definierar, hanterar, centraliserar, organiserar, kategoriserar, lokaliserar, synkroniserar och berikar du stamdata. Även om MDM ger många fördelar för verksamheten hanterar det endast en enskild del av företagets data och representerar inte ett heltäckande företagsomfattande program för styrning. I allmänhet är datastyrning den organisatoriska grunden för att införa Master Data Management framgångsrikt i företaget. De relevanta rollerna, ansvarsuppgifterna och processerna måste definieras och hanteras.

Marknadsplatser vinner snabbt mark inom e-handel. När människor handlar online börjar de oftast sin sökning på en marknadsplats vilket resulterat i en explosion av antalet online-marknadsplatser under de senaste åren.


Som återförsäljare eller varumärke ger marknadsplatser en enorm möjlighet att vidga dina vyer och sälja till människor i olika delar av världen. Även om du inte är lika ambitiös kommer det att vara svårt att driva en framgångsrik verksamhet i framtiden utan att sälja via marknadsplatser. Eftersom marknadsplatser vinner mark online är det inte längre tillräckligt att bara ha en egen webbutik eller webbplats.

Vid det här laget bör du vara övertygad om att det är en nödvändighet snarare än en lyx att ha en PIM- eller MDM-lösning. Nästa logiska steg skulle vara att implementera en PIM/MDM-lösning inom din organisation, men det är naturligtvis lättare sagt än gjort. Du kommer förmodligen att ställa dig själv frågor som vilka nästa steg är, “hur väljer jag rätt lösning?" och “vilka förändringar krävs i min organisation?”

Kom igång

Känner du igen några av dessa frågor? Står du redan inför beslutet om vilket tillvägagångssätt du ska ta när det gäller MDM?

 • Hur kommer jag igång? 
 • Vart står jag och vad är nästa steg?
 • Vilken leverantör och produkt ska jag välja?
 • Hur vet jag om jag är på rätt väg?

MDM Checklista

Innan du börjar överväga en MDM-lösning är det viktigt att utvärdera organisationens beredskap. För att bedöma om din organisation är redo, ta följande framgångsfaktorer för MDM i beaktning.

MDM Framgångsfaktorer

 • MDM är ett koncept och inte en produkt. Men produkten måste stödja konceptet.
 • MDM är strategiskt - och kräver därför ledningsfokus.
 • Fokusera på affären - förändringar i organisationen kring datastyrning, processerna krävs och bör skapa mervärde.
 • Underskatta inte den interna ansträngningen - MDM är strategiskt och berör hela din organisation, det krävs budget för personal och teknik och fokus bör ligga  på värdet, inte kostnaderna.
 • Välj rätt partner - Det är inte nödvändigt att börja från början! Att ha en pålitlig partner som kan hjälpa dig genom att dela expertkunskap, erfarenheter och bästa praxis från andra projekt kan vara värdefullt.
 • En solid MDM-affärsplan för att lägga de finansiella grundvalen och få det interna stödet.

Att skapa en affärsplan för MDM.

Bygg en robust affärsplan för MDM med Gartners ramverk i 8 steg. Lär dig hur du etablerar rätt KPI:er, modellerar den totala ägandekostnaden och beräknar det potentiella ROI för MDM i ditt företag med 3 centrala finansiella mått

MDM: The SQLI approach

Vi hjälper din organisation att på ett framgångsrikt sätt implementera MDM i hela verksamheten. Med digitalisering i fokus hjälper vi dig att bygga och utveckla din verksamhet digitalt, från strategi till utförande. Du hittar i oss en pålitlig och långsiktig partner som fokuserar på din digitala framgång.  

Med vår MDM-tjänst och de bästa experterna där ute implementerar vi inte bara teknologier, utan tänker även på affärsaspekten och hjälper företag genom förändringsprocessen. Vi stödjer våra kunder under hela deras MDM-resa och ser till att den avslutas framgångsrikt. Från datahantering, datamodellering, dataflöden, datakvalitet, integration och arkitekturkonsultation till tryck och DAM. Vi har över 20 års gedigen erfarenhet av att leverera MDM/PIM-lösningar inom en bred rad av organisationer och marknader. Vi vet vad som krävs för att få MDM att fungera för dig. Som din betrodda partner strävar vi efter att bygga en informell, personlig relation där vi båda är engagerade i din digitala framgång.

Bygg relationer med leverantörer och externa partners.

För att erbjuda en single point of contact (SPOC) arbetar vi nära tillsammans med lösningens leverantörer. På så sätt säkerställer vi inte bara en framgångsrik MDM-implementering och integration med dina befintliga system, utan fokuserar också på tydliga affärsresultat och positiva utfall.

Förändringshantering

Vi fokuserar på att få MDM att fungera för dig. Vi förstår att varje organisation har olika bakgrund och olika behov när det gäller att implementera MDM. Som en erfaren e-handelspartner sedan 90-talet kan vi erbjuda dig bästa praxis, affärsverifiering av befintliga funktionaliteter, praktisk träning för dina anställda och ett integrerat tillvägagångssätt och styrning.

Affärs och teknisk konsultation

På SQLI har vi alltid affärsfokus. Vi utgår från dina slutkunders behov och din organisations förmåga att möta dessa behov. Med en entreprenöriell mentalitet zoomar vi in på dina specifika utmaningar och analyserar de affärsmässiga, organisatoriska och tekniska förändringar som krävs.

Lösnings-implementering

Vi implementerar framgångsrikt den MDM-lösning som din organisation behöver för att möta dina kund- och affärsförväntningar. Vi är specialiserade på följande lösningar: Informatica, Contentserv, Stibo Systems, inRiver, Celum, Channelengine, Talend, Lobster, SAP och WerkII. (ändras till passande för SQLI Nordics)

Digital kontinuitet

Genom vår Digital Continuity metod erbjuder vi hosting, underhålls- och supportlösningar för att säkerställa din digitala tillväxt och kontinuitet.

MDM & PIM

Partners

Frågor om Master Data Management?

Hör av dig till oss så förklara vi mer!

Kontakta oss nu!