SQLI Background Gradient 3

Digitale Commerce Strategie in 3 Maanden

Een bewezen 5-stappen framework dat u begeleidt naar een realistische Digital Commerce-strategie, inclusief alle 8 domeinen van uw organisatie.

Onze aanpak van een succesvolle Digitale Commerce Strategie

Gebaseerd op een bewezen framework

Succes in de digitale wereld hangt af van de orkestratie van veel componenten. Daarom is het belangrijk om een framework te gebruiken dat ervoor zorgt dat er voldoende aandacht is voor alle relevante domeinen, waaronder financiële-, product-/markt-, klant-, organisatie- en technische perspectieven.

Ons framework is als succesvol bewezen bij klanten als Carlsberg, LVMH, Action en Xella en is intern ontwikkeld door dezelfde experts die u bij deze gezamenlijke inspanning zullen ondersteunen. Omdat elk geval anders is, worden alle stappen in co-creatie met u uitgevoerd, wat leidt tot een gedeeld begrip van behoeften en prioriteiten.

Het resultaat van dit proces is een realistische strategie en een visuele roadmap die prioriteit geeft aan alle initiatieven vanuit verschillende perspectieven.

Teamwork en afstemming met belanghebbenden 

Onze transparante processen en visualisatie zorgen ervoor dat alle belanghebbenden met verschillende verantwoordelijkheden van verschillende afdelingen de genomen beslissingen begrijpen. Hierdoor omarmt elke deelnemer het plan meestal zonder voorbehoud, zelfs als zijn of haar favoriete onderwerp momenteel niet de hoogste prioriteit heeft in het grotere geheel.

Controle behouden

In een wereld die snel vooruitgaat, worden alle plannen aan verandering onderhevig. We zullen je coachen om eigenaar te worden van onze sjablonen en tools waarmee je het plan kunt volgen en aanpassen naarmate de omstandigheden en prognoses veranderen.

Ons 5 Stappenplan

Stap 1: Waar u heen zou kunnen gaan

We beginnen met een snelle blik naar buiten. Waar zijn uw markten? Wat is de juiste mix van producten/diensten, klanten en kanalen in elke regio? We analyseren dit in 3 stappen:

 • Hoe ziet de markt er vandaag uit?
 • Hoe is de markt op deze manier geëvolueerd?
 • Wat zegt dit over toekomstige trends, dreigingen en ontwikkelingen?

We zullen alle beschikbare informatie in uw organisatie gebruiken om deze fase pragmatisch en gecomprimeerd te houden, of we zullen ons eigen onderzoek doen, afhankelijk van uw behoeften.

Stap 2: Waar u naartoe gaat

Bepalen wat je wilt bereiken gaat hand in hand met hoe je je doelen wilt bereiken. Het is moeilijk om een goed streefdoel te creëren als u niet weet hoe je bij uw doel moet komen. En het is moeilijk om een strategie te ontwikkelen zonder duidelijke en meetbare doelen. Daarom definiëren we ze beide samen tijdens deze stap.

Door het doel van je organisatie te matchen met de marktinput van stap 1, kunt u nu bepalen waar u naartoe wil. Wat is uw ambitieniveau? Welke kansen ziet u? En belangrijker nog: wat zijn de meetbare doelen op hoog niveau?

Deze ambitie leidt ons door de rest van het proces. Bij het beoordelen van nieuwe of bestaande initiatieven komen we er elke keer op terug: “Zal dit initiatief ons in staat stellen om onze doelen beter of sneller te bereiken dan welke andere kandidaat dan ook op dit moment en op deze plaats?”

Uw strategie beschrijft hoe u uw ambities gaat realiseren. U kunt uw strategie het beste zo kort mogelijk omschrijven, omdat het u dwingt tot het nemen van beslissingen, het beter wordt onthouden en het gemakkelijker is in de praktijk toe te passen.

Een goede one-page strategie  moet de volgende vragen beantwoorden:

 • Klantselectie: Wie en waar is uw klant? - Welke online/offline verkoopkanalen ga je gebruiken om de klant te bereiken?
 • Value proposition: Waarin onderscheidt u zich van de concurrentie? - Prijs, functies, service
 • Business case: hoe maak je het winstgevend? - Hoe ziet de businesscase eruit?
 • Activiteiten: Wat is uw core business en wie zijn uw partners? - Wat gaat u intern doen en wat kunt u beter uitbesteden?
 • Succes managen: hoe zorg je voor duurzaam succes – Overweeg intern stakeholdermanagement en beheer van financiële en niet-financiële doelen.

Stap 3: Wat u nodig heeft 

Deze stap is vaak de meest uitgebreide. We gaan dieper in op alle relevante domeinen in uw organisatie. Wat is de huidige status? Hoe sluit dit aan bij de ambities uit stap 2? Hoe kunnen we de strategie vertalen naar concrete kenmerken, processen en acties?

Een gap-analyse laat u de sterke maar ook de zwakste schakels in uw organisatie en applicatielandschap zien. Het is belangrijk om deze aan te pakken en inspanningen af te wegen op quick wins met achterstallige onderhoudstaken die in de toekomst waarde zullen opleveren. Met behulp van een pain-/gain analyse op hoog niveau of een volledig Winst & Verlies-overzicht zullen we beoordelen welke veranderingen het meest zullen bijdragen aan een positieve businesscase.

Stap 4: Wanneer wat te doen

Uw reis naar digitale volwassenheid kan worden vertaald in een bedrijfs- en operationeel model dat de prioritering van concrete acties en vereisten bepaalt.

Wij helpen u bij het maken van een roadmap die veranderingen in uw IT-/applicatielandschap, interne organisatie, partnersamenwerkingen en 'end-to-end' processen omvat. Alles afgezet tegen voorspelde winsten, investeringen en bedrijfskosten. Met het juiste ambitieniveau en de juiste timing houden we de roadmap in alle stadia haalbaar en realistisch.

Step 5: Hoe succesvol te zijn

Een strategie kan alleen succesvol zijn als deze ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. In de praktijk kan dit de grootste hindernis zijn. Ons doel is niet om een geweldige strategie te creëren, maar om echte resultaten te behalen en dit doel is verankerd in het hart van onze aanpak. We plannen voor succes en we helpen u bij het uitvoeren van uw plannen:

 • Houd altijd rekening met de business value van de wijzigingen.
 • Maak het plan financieel en technisch realistisch: Plan top-down, maar check de haalbaarheid bottom-up.
 • Een outside-in blik om te zorgen voor een goede afstemming met de markt en klanten.
 • Het allerbelangrijkste: betrek de belangrijkste belanghebbenden bij het hele proces. Maak het hun plan!
 • Het overhandigen van tools middelen die de organisatie in staat stellen de voortgang te bewaken en indien nodig vroegtijdig bij te sturen.
 • Het bieden van continue ondersteuning van een outside-in blik op alle aspecten van het programma.
 • Het ontwikkelen van een data- en insights driven aanpak waarbij gebruik wordt gemaakt van 'Operational- en Experience' data.
 • Het uitvoeren van de taken, werken in gemengde teams, het beschikbaar maken van de juiste experts op het juiste moment.

Wat te verwachten

Afgezien van niet tastbare resultaten zoals interne afstemming van de doelstellingen van belanghebbenden en een gedeelde visie, zijn de resultaten van het '3 maanden digitale commerce strategie'-project afhankelijk van uw behoeften en van wat al beschikbaar is, maar doorgaans kan een volledig project resulteren in de volgende leveringen:

 • Onderzoek product/marktcombinaties en uitrolfasering

 • One-page digitale strategie 

 • Value Proposition, Personas, Customer Experience Map

 • Business dashboard en meerjarige P&L-prognose  

 • Analyse van IT, Data, Applications en Business Processes

 • Pain / Gain analyse van mogelijke verbeterinitiatieven

 • 360° Roadmap inclusief IT, HR en FIN perspectieven

SELECTIE VAN KLANTEN

Of u nu...

 • Een outside-in perspectief nodig hebt om uw bestaande strategie te beoordelen.
 • Een eBusiness-expert zoekt die helpt om interne discussies te regelen en zaken op gang te brengen.
 • Begeleiding en expertise kan gebruiken om vanaf nul een digitale strategie te creëren én deze uit te voeren.

Bekijk al onze diensten

Benieuwd wat we voor u kunnen doen?

Neem contact op om te bespreken hoe we uw digitale succes kunnen stimuleren.

Neem contact op