How To: De 3-daagse designsprint

Design sprints bieden een efficiënt proces voor het maken van een website. Leren hoe je een design sprint in 3 dagen voltooit.

Het ontwikkelen van een product of dienst kan al snel ontaarden in een maandenlange discussie. Daarom ontwikkelde Google Ventures de design sprint: een methodiek gebaseerd op agile en scrum, waarmee je in vijf dagen het hele proces van ontwerpen, prototyping en testen met klanten doorloopt.

Bij grotere website-ontwikkelingsprojecten komt er veel overleg, afstemming en focus bij kijken. Grotere bedrijven hebben vaak te maken met silo's, gescheiden budgetten en vooral het ontbreken van een gezamenlijke focus. Door drie tot vijf dagen uit de werksfeer te stappen, fysiek bij elkaar te komen en het proces stap voor stap door te lopen, maak je grote stappen waarmee je kapitaalfouten vermijdt. 

Het uitgangspunt van een design sprint is dat mensen met verschillende achtergronden bij elkaar komen waardoor ze van elkaar kunnen leren en er direct een grotere scope ontstaat. Een mogelijke samenstelling zou kunnen zijn: een product owner met mandaat, iemand uit de marketing, IT en management (financieel of commercieel) en aan bureauzijde een conceptueel en grafisch vormgever, gevolgd door een front-end developer. De product owner is een cruciale rol, waarvan de precieze invulling kan verschillen.

Design sprint in drie dagen

Een design sprint voor een nieuwe website kan er als volgt uitzien: 

 • Maandag: je start de eerste dag met het bepalen van doelgroepen en persona's, doelen per doelgroep, customer experience maps en de online en offline touchpoints, achtergronden en tone of voice. U bepaalt de wie, wat, hoe en waarom van uw websiteproject. Kortom, u specificeert de scope. 

 • Dinsdag: de tweede dag begin je direct met het vormgeven van sjablonen voor de belangrijkste pagina's, dit zijn meestal de startpagina en productpagina's. Een dag van schetsen, het bepalen van wireframes, discussies, prioritering, selectie en prototyping. Aan het eind van de dag heb je een 'minimal loveable product': een product met genoeg features om blije klanten te creëren. Het hoeft geen werkende website te zijn, zolang het maar functioneel werkt en de juiste beleving creëert. 

 • Woensdag: de laatste dag doe je 'minimal lovable product' testing met eindgebruikers en stakeholders. Zoals Silicon Valley-held Steve Blank zegt: "Ga het gebouw uit" en kijk wat je klanten zeggen, want echte feiten zijn buiten te vinden: Voer een korte test uit, verander het ontwerp onmiddellijk en test meteen opnieuw. Uiteindelijk heb je een getest ontwerp en kun je prioriteiten stellen voor de volgende sprint. 

De originele design sprint van Google Ventures is een vijfdaags proces met aparte dagen om oplossingen te schetsen, deze oplossingen te bespreken en vervolgens te bouwen. Bij het ontwikkelen van een website kan dit echter allemaal in een kortere periode, zoals Banfield, Lombardo en Wax beschrijven in hun boek Design Sprint. 

Lees hier meer over onze SQLI Value-Driven Design Sprint

Meerdere sprints

Door meerdere sprints toe te passen deel je het hele ontwerpproces op in kleinere doelen. Afhankelijk van de website en de klant zijn er drie tot vier sprints nodig voordat je kunt gaan bouwen: 

 • Sprint 0: staat in het teken van schetsen en het bepalen van de uitgangspunten qua doelgroep en doelen, lettertypegebruik, kleurkeuzes en het skeleton wireframe. Sprint 0 zorgt voor een breed draagvlak onder alle deelnemers, ruwe schetsen en een MLP (of een MVP) die getest kan worden. 

 • Sprint 1: in de tweede sprint wordt de website tastbaar gemaakt: je specificeert de hoofdpagina's, past functioneel en visueel design toe, ontwikkelt deze pagina's en test ze bij klanten. 

 • Sprint 2 – 3: de overige pagina's worden ontworpen, zichtbaar gemaakt en opnieuw getest. Voor websites met meerdere doelgroepen en productgroepen kan een sprint 3 nodig zijn. 

Dan is er een overgangsfase naar de bouwfase. Meer ontwikkelaars worden betrokken voor front-end (HTML-CSS) en de implementatie naar back-end systeem (bijvoorbeeld een CMS zoals Hippo, Adobe of hybris). Tijdens deze fase van het project is het kostbaar om fouten te herstellen. Daarom is het verkrijgen en verwerken van klantfeedback tijdens elke design sprint van levensbelang. 

Principes

De volgende principes kunnen helpen om snel vooruitgang te boeken in uw designsprints: 

 • Facilitator: de facilitator luistert, maakt aantekeningen, bewaakt de voortgang, stuurt tijdig bij en maakt samenvattingen. 

 • Locatie: zorg voor een grote ruimte met goede verlichting, whiteboards, beamer, flipover en een muur waar je notities op kunt plakken of vastpinnen. 

 • Klanten: bereid het testproces zoveel mogelijk voor met de klanten, zodat je snel en efficiënt kunt testen. 

 • Aandacht: deelnemers moeten echt beschikbaar zijn: Geen opengeklapte laptops of storende telefoontjes. 

 • Tijd: bouw regelmatig pauzes in en laat een dag niet langer duren dan zes of zeven uur, anders verlies je productiviteit. 

Mindset voor succes met design sprint

Design sprinten is een iteratief proces. Wanneer je (als bedrijf) design sprinting wil inzetten om een website te ontwikkelen, houd er dan rekening mee dat daar geen vaste tijd voor is. Een creatief proces is moeilijk vast te leggen: je bedenkt en maakt iets om te zien wat klanten denken. Feedback van klanten is de onzekere factor in termen van productietijd en succes: vaste prijzen zullen daarom niet werken. Design sprinten heeft de bereidheid nodig om echt out of the box te denken en de klant centraal te stellen.

CONTACT

Dit is het moment om contact met ons op te nemen

Neem contact op