Workshop: Unified Commerce

Ett första steg för att förstå helheten och hur alla kontaktytor samspelar i den digitala affären. Här lägger vi fokus på att se över hur vi kan få affären att växa genom att utnyttja fler kanaler och göra det på rätt sätt. 

VARFÖR?

Vägen kunden tar för att hitta till just din e-handel ser helt olika ut för varje person. Kraven och förväntningarna är annorlunda för alla. I grunden handlar det om att förstå hela kundresan – hur man kan hjälpa kunden på bästa sätt, oavsett var de kliver på. Unified Commerce är ett helhetstänk som syr ihop alla delar, både fysiska och digitala, för en upplevelse utöver det vanliga.

HUR?

Vi börjar med ett samtal på 30-60 minuter för vi går igenom innehållet i en Unified Commerce-strategi. Efter det förbereds presentationen och materialet till workshopen som vi skickar över innan mötet.

Workshopen genomförs antingen på plats eller online. Vi kommer ha seniora kollegor som håller i mötet och agendan. Efteråt kommer våra e-handelsstrateger summerar och lämna över resultatet av workshopen. Vi kan öven presentera resultatet om så önskas.

Med det här materialet i handen kommer du ha ramarna för att skapa en framgångsrik Unified Commerce-strategi. Det kan även hjälpa till med att belysa särskilda ämnen eller komponenter att se över i ett nästa steg. Exempel på detta kan vara: affärsstudier, hur man genomför en analys, produkt- eller orderinformation, marknadsplatser, e-handelsplattformar, butik, POS och betalningssystem, logistic etc.

VAD?

Den här workshopen syftar till att gå igenom hur en Unified Commerce-strategi kan skapas och vilka delar som bör ingå.

  • En halvdags workshop med e-handelsstrateger och experter från SQLI Nordics
  • E-handelsstrategi med fokus på kontaktytor och kanaler
  • Hur du kan implementera en strategi med målet att förstärka försäljning- och maknadsföringskanaler
Hand poiting toward computer

PRIS

Pris: 0 SEK. Det stämmer, helt gratis. Normalt kostar den här workshopen 20 000 kr, men under vår kampanj kan du ansöka om att få genomföra den utan kostnad. Läs mer om villkoren nedan.

Villkor

För att säkerställa ett bra samarbete mellan oss och nya potentiella partners har vi tagit fram några generella villkor. Vi vill helt enkelt stämma av några saker innan vi går vidare. Läs gärna igenom villkoren nedan innan du ansöker. Uppfyller du inte villkoren, men vill fortfarande testa workshopen? Ansök ändå, så återkommer vi till dig.

För att kunna dra nytta av den här övningen och vår expertis tror vi att ditt företag redan bör vara aktiva inom e-handel, med en existerande lösning på plats och ett dedikerat team som arbetar fortlöpande med er e-handelsaffär.

Vi räknar med att kunna genomför 2-4 workshops per månad. Vi kan alltså bara erbjuda gratis workshops i mån av kapacitet.

Den här workshopen är ett erbjudande från oss på SQLI Nordics. För tillfället är den endast tillgänglig i Norden.

Detta erbjudandet gäller endast nya kunder. Är du redan kund hos oss? Då hjälper vi gärna till med att boka den här workshopen, men det görs i så fall via respektive kundansvarig.

SQLI förbehåller sig rätten att helt och hållet besluta om vilka kunder vi anser vara en god match med oss, och vi förbehåller oss rätten att fritt acceptera eller avslå ansökningar.