Testa din design. Tidigt - och ofta!

Inom den digital affärsvärlden sägs ofta att det företag som snabbast kan anpassa sig finner mest framgångar. Ta t.ex Twitter, som från början var en plattform för podcasts. Vi vet alla hur det gick. Instagram, Airbnb - till och med YouTube - alla dessa enorma bolag startade med en affärsidé som inte har något att göra med den tjänst de erbjuder idag.

Alla dessa bolag byggde något och itererade sina lösningar baserat på direkt feedback från marknaden. Efter att ha tagit tid och verkligen ansträngt sig för att möta sina användares behov, utvecklades deras erbjudanden till situationen och ledde till affärsbeslut som skapade enorma mängder värde för användarna längre fram.

Om man som designer har en mentalitet där man ständigt itererar, anpassar, och testar nya idéer gäller samma princip. För att vara en riktigt duktig designer inom tech, behöver du få in alla stegen inom design thinking till ditt arbetssätt. I den här artikeln ska jag försöka dela med mig av min erfarenhet inom att design thinking och fokusera lite mer på teststadiet (ofta det mest bortglömda stadiet), för att visa hur ett enkelt sätt att tänka kan driva dig i rätt riktning.

Vad i hela 💥💀⭐💣 är Design thinking?

Design thinking har varit på på allas läppar senaste åren. Det är inte bara designers som gör det här tänket till en del av deras dagliga arbete. Skolor har använt det för att förbättra sina utbildningssystem, företag har gjort dem till en del av sina processer för att öka sina vinster och produktbolag har tagit det till hjälp för att förbättra sina produkter.

Men - utöver ett tjusigt begrepp, vad är det för något? I korthet är det en process för problemlösande, som utgår från användarens behov, testa flera olika idéer och få feedback från riktiga användare.

I processen finns fem olika deletapper:

  1. Empatisera - Designern observerar användarna och hur de interagerar med problemet.
  2. Definiera - Designern försöker definiera och förstå problemområdena.
  3. Kreera - Designern skapar flera idéer till lösningar av problemen
  4. Prototyp - Designern gör idéerna till prototyper som gör greppbara. 
  5. Testa - Designern låter riktiga användare testa prototyper, observerar deras interaktioner och väljer lösning.

  Det här är en cyklisk process som kan göras flera vändor tills designern känner att man verkligen har rätt lösning på bordet. Vad som är kritiskt är att designern verkligen går igenom varje åtminstone en gång för att validera den intiala idén.

  Läs mer om vårt designarbete här.

  Testning: det bortglömda stadiet

  OK - du tänker kanske att "det här är självklart". Och ofta kommer den här processen naturligt för oss designers, men allt för ofta glöms teststadiet bort eller till och med negligeras avsiktligt.
   

  För jag har sett det igen, och igen. Designers som inte testar sina prototyper med verkliga användare. Kanske på grund av tidsbrist, brist på budget, brist på kompetens - men teststadiet är verkligen lika viktigt som alla andra. Hur ska vi annars validera våra idéer? Utan feedback, hur kan vi iterera och förbättra lösningen? Är vi verkligen så smarta att det räcker att göra antaganden hela vägen fram till lansering?
   

  Jag upprepear - testning är precis lika viktigt (om inte ännu viktigare) som alla andra stadier, och skall inte förbises. 

  Hur man genomför teststadiet tillsammans med en kund

  Nyligen föll jag nästan i fällan av att inte genomföra testningsfasen själv.

  Vi arbetade med en stor kund och behövde en bra lösning för beställnings- och returflödena för den e-handelssite vi jobbade med. Vi försökte förbättra användarupplevelsen, men samtidigt ta hänsyn till kundens logistikbehov. 

  Flödet var väldigt komplicerat. Från logistik till finans, vi hade många olika rörliga delar som behövdes bara för att initiera en retur, och då ska vi inte ens tala om vad som krävdes för att lösa resten av processen.

  Efter veckor av samarbeten mellan stakeholders, designers och utvecklare hade vi försökt förstå behoven, komma på idéer och iterera en design som skulle sammanfatta alltihop. Vi gick ständigt fram och tillbaka för att förstå vilken som var den bästa lösningen, och de interna prioriteringarna mellan avdelningar skiftade ständigt. Det var då jag förstod att vi höll på att missa hela nyckeldelen av processen.

  Att testa våra idéer.

  Vi hade varit så fokuserade på att designa lösningen att vi inte ställt oss frågan vad våra användare tyckte. Vi började utifrån ett användarperspektiv men hade långsamt glidit över i ett tänk där vi behövde lösa alla affärsbehov till en grad att vi nästan glömde bort användaren. Fram tills dess hade vi helt enkelt bara förutsatt att användaren skulle ha en bra upplevelse av den lösning vi hade kokat ihop.

  Med denna insikt tryckte jag på bromspedalen och berättade för kunden att vi behövde testa flödet med riktiga användare för att hjälpa oss validera idén. Ibland kan vi designers bli så fokuserade på detaljer att vi naturligt glömmer bort att zooma ut och se helheten, och därmed riskera att missa stora, viktiga delar. Jag föreslog tester för kunden, och tillsammans skapade vi kraftfulla prototyper som var på en designnivå där det skulle upplevas för användaren som att de använde den faktiska sidan. Det tar lite tid, helt klart, men resultaten är alltid värda det.

  Att få validering

  Tack och lov - i vårt testscenario förstod våra användare flödet. Vi hittade en del mindre detaljer utmed vägen, men det bara underströk att vi behövde iterera prototypen ytterligare ett par gånger från vårt håll. Slutsatsen var att om vi hade testat detta tidigare hade vi kanske kunnat spara ett par veckors värdefull arbetstid med att sitta och själva iterera lösningen istället för att få facit från användaren.

  Testning måste inte vara komplext

  Att testa dina prototyper behöver inte vara så väldigt komplicerat som det låter. Du behöver inte alltid ha en high-fidelity prototyp redo för att kunna göra ett test. Till och med att testa en wireframe på en servett på lunchrestaurangen skulle kunna vara nog för att validera en idé i vissa fall.

  I vår situation och med den kund vi arbetade med använde vi oss av Figma för att skapa en high-fidelity prototyp och flöden - liksom verktyget Maze som låter oss sätta upp testmiljöer och fånga upp användbar analysdata om hur användaren har interagerat med prototypen. Med bara de här två verktygen lyckades vi sätta upp en testmiljö som var möjlig att använda på distans, med kunder i olika länder som kunde ge oss insikter vi fick möjligheten att agera på.

  Testa ofta 

  Min förhoppning är att jag har kastat lite ljus på vikten av att testa dina idéer. Vi designers har inte som uppgift att bara låta saker bli snygga att titta på, en stor del av vårt arbete är att kreativt lösa problem. Därför är design thinking en suverän process för att säkerställa framgången hos din digitala design.

  Det som är viktigt är att du får dina idéer testade med verkliga användare, och att du gör det tidigt och ofta. Värdet är enormt - det kan bespara dig timmar, pengar - och till med berätta för dig när det är dags att gå vidare från din ursprungliga idé med din produkt och skapa ännu mer värde genom att låta den förändras.